Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorIlkka Tuohela <ituohela@src.gnome.org>2005-12-30 13:43:14 (GMT)
committer Ilkka Tuohela <ituohela@src.gnome.org>2005-12-30 13:43:14 (GMT)
commitbe320ea4e8cdae0682f9e68b1abb838eec18355f (patch)
tree708ca4a3cfdb74e45a94258ada64c79c2e814186 /po
parent06f1b037af31008ca1bc478323db749a78106c43 (diff)
Updated Finnish translation
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/ChangeLog4
-rw-r--r--po/fi.po587
2 files changed, 220 insertions, 371 deletions
diff --git a/po/ChangeLog b/po/ChangeLog
index c5b5a0a..9426105 100644
--- a/po/ChangeLog
+++ b/po/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2005-12-31 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
+
+ * fi.po: Updated Finnish translation.
+
2005-12-29 Ankit Patel <ankit644@yahoo.com>
* gu.po: Updated Gujarati Translation.
diff --git a/po/fi.po b/po/fi.po
index cfe0be9..85a4dad 100644
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -2,20 +2,30 @@
# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the evince package.
# Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2005.
+# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-08-19 16:20+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-19 16:44+0300\n"
-"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-12-30 15:24+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-12-30 15:31+0200\n"
+"Last-Translator: Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+#: ../comics/comics-document.c:116
+msgid "File corrupted."
+msgstr "Tiedosto on viallinen."
+
+#: ../comics/comics-document.c:152
+#, c-format
+msgid "No images found in archive %s"
+msgstr "Arkistosta \"%s\" ei löytynyt kuvia"
+
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:534
msgid "_Remove Toolbar"
msgstr "_Poista työkalupalkki"
@@ -25,7 +35,7 @@ msgid "Separator"
msgstr "Erotin"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3133
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3178
msgid "Best Fit"
msgstr "Paras sovitus"
@@ -69,7 +79,7 @@ msgstr "300 %"
msgid "400%"
msgstr "400 %"
-#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:608
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window-title.c:126
msgid "Document Viewer"
msgstr "Asiakirjakatselin"
@@ -82,6 +92,14 @@ msgid "*"
msgstr "*"
#: ../data/evince-password.glade.h:2
+msgid "Remember password for this session"
+msgstr "Muista salasana tässä istunnossa"
+
+#: ../data/evince-password.glade.h:3
+msgid "Save password in keyring"
+msgstr "Tallenna salasana avainnippuun"
+
+#: ../data/evince-password.glade.h:4
msgid "_Password:"
msgstr "_Salasana:"
@@ -134,130 +152,76 @@ msgid "<b>Title:</b>"
msgstr "<b>Otsikko:</b>"
#: ../data/evince.schemas.in.h:1
-msgid "Default sidebar size"
-msgstr "Sivupaneelin oletuskoko"
+msgid "Override document restrictions"
+msgstr "Ohita asiakirjan rajoitukset"
#: ../data/evince.schemas.in.h:2
-msgid "Show sidebar by default"
-msgstr "Näytä sivupaneeli oletuksena"
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:3
-msgid "Show statusbar by default"
-msgstr "Näytä tilarivi oletuksena"
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:4
-msgid "Show toolbar by default"
-msgstr "Näytä työkalupalkki oletuksena"
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:5
-msgid ""
-"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. The "
-"default size sets the sidebar's width in pixels based from the side of the "
-"window. Any integer will be accepted. The sidebar will never shrink smaller "
-"than the size of the text required to display Thumbnails or Index. Large "
-"values will cause the sidebar to take up as much of the page display area as "
-"possible relative to the window's size."
-msgstr ""
-"Sivupalkki on sivussa oleva osa, joka sisältää hakemiston ja pienoiskuvien "
-"luettelon. Oletuskoko asettaa sivupalkin leveyden pikseleinä ikkunan "
-"reunasta. Mikä tahnsa kokonaisluku kelpaa. Sivupalkki ei koskaan kutistu "
-"pienemmäksi kuin tila, jonka teksti Pienoiskuvat tai Hakemisto näyttäminen "
-"vaatii. Suurilla arvoilla sivupalkki ottaa niin paljon sivunnäyttötilaa kuin "
-"mahdollista ikkunan koosta riippuen."
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:6
-msgid ""
-"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. Two "
-"boolean options, true makes sidebar visible by default while false makes "
-"sidebar not visible by default"
-msgstr ""
-"Sivupalkki on sivussa oleva osa, joka sisältää Hakemiston ja "
-"Pienoiskuvaluettelon. Vaihtoehdot: tosi asettaa sivupalkin näkyviin "
-"oletuksena kun taas epätosi asettaa sen piiloon oletuksena."
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:7
-msgid ""
-"Statusbar is the standard bottom bar that display additional information "
-"about links and other actions. Two boolean options, true makes the statusbar "
-"visible by default while false makes sidebar not visible by default."
-msgstr ""
-"Tilapalkki on standardi alapalkki, jossa näkyy lisätietoa linkeistä ja "
-"muista toiminnoista. Valinnat: tosi asettaa tilapalkin näkyville oletuksena "
-"kun taas epätosi asettaa sen piiloon oletuksena."
+msgid "Override document restrictions, like restriction to copy or to print."
+msgstr "Ohita asiakirjan rajoitukset, kuten kopioinnin tai tulostuksen rajoitus."
-#: ../data/evince.schemas.in.h:8
-msgid ""
-"Toolbar is the top bar that contains navigation and zoom controls. Two "
-"boolean options, true makes toolbar visible by default while false makes "
-"toolbar not visible by default."
-msgstr ""
-"Työkalupalkki on yläpalkki, jossa on navigointi- ja suurennuskomennot. "
-"Valinnat: tosi asettaa työkalupalkin näkyviin oletuksena kun epätosin "
-"asettaa työkalupalkin oletuksena piiloon."
-
-#: ../dvi/dvi-document.c:89
+#: ../dvi/dvi-document.c:95
msgid "File not available"
msgstr "Tiedosto ei saatavilla"
-#: ../dvi/dvi-document.c:102
+#: ../dvi/dvi-document.c:108
msgid "DVI document has incorrect format"
msgstr "DVI-asiakirjassa on virheellisiä muotoiluja"
#. translators: this is the document security state
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:527
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:511
msgid "Yes"
msgstr "Kyllä"
#. translators: this is the document security state
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:530
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:514
msgid "No"
msgstr "Ei"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:630
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:614
msgid "Type 1"
msgstr "Tyyppi 1"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:632
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:616
msgid "Type 1C"
msgstr "Tyyppi 1C"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:634
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:618
msgid "Type 3"
msgstr "Tyyppi 3"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:636
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:620
msgid "TrueType"
msgstr "TrueType"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:638
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:622
msgid "Type 1 (CID)"
msgstr "Tyyppi 1 (CID)"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:640
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:624
msgid "Type 1C (CID)"
msgstr "Tyyppi 1C (CID)"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:642
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:626
msgid "TrueType (CID)"
msgstr "TrueType (CID)"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:644
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:628
msgid "Unknown font type"
msgstr "Tuntematon kirjasintyyppi"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:670
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:654
msgid "No name"
msgstr "Ei nimeä"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:678
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:662
msgid "Embedded subset"
msgstr "Upotettu osajoukko"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:680
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:664
msgid "Embedded"
msgstr "Upotettu"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:682
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:666
msgid "Not embedded"
msgstr "Ei upotettu"
@@ -345,42 +309,42 @@ msgstr "10×14"
msgid "No document loaded."
msgstr "Mitään asiakirjaa ei ole ladattu."
-#: ../ps/ps-document.c:604
+#: ../ps/ps-document.c:584
msgid "Broken pipe."
msgstr "Putkirikko."
-#: ../ps/ps-document.c:786
+#: ../ps/ps-document.c:766
msgid "Interpreter failed."
msgstr "Tulkinta epäonnistui."
-#: ../ps/ps-document.c:912
+#: ../ps/ps-document.c:892
#, c-format
msgid "Error while decompressing file %s:\n"
msgstr "Tiedoston \"%s\" purkaminen epäonnistui:\n"
-#: ../ps/ps-document.c:972
+#: ../ps/ps-document.c:952
#, c-format
msgid "Cannot open file %s.\n"
msgstr "Tiedostoa %s ei voi avata.\n"
-#: ../ps/ps-document.c:977
+#: ../ps/ps-document.c:957
msgid "File is not readable."
msgstr "Tiedostoa ei voi lukea."
-#: ../ps/ps-document.c:997
+#: ../ps/ps-document.c:977
msgid "Document loaded."
msgstr "Asiakirja latautui."
-#: ../ps/ps-document.c:1094
+#: ../ps/ps-document.c:1074
#, c-format
msgid "Failed to load document '%s'"
msgstr "Asiakirjan \"%s\" lataaminen epäonnistui"
-#: ../ps/ps-document.c:1255
+#: ../ps/ps-document.c:1247
msgid "Encapsulated PostScript"
msgstr "Encapsulated PostScript"
-#: ../ps/ps-document.c:1256
+#: ../ps/ps-document.c:1248
msgid "PostScript"
msgstr "PostScript"
@@ -445,27 +409,31 @@ msgstr "Tueton MIME-tyyppi: \"%s\""
msgid "All Documents"
msgstr "Kaikki asiakirjat"
-#: ../shell/ev-document-types.c:141
+#: ../shell/ev-document-types.c:142
msgid "PostScript Documents"
msgstr "PostScript-asiakirjat"
-#: ../shell/ev-document-types.c:149
+#: ../shell/ev-document-types.c:151
msgid "PDF Documents"
msgstr "PDF-asiakirjat"
-#: ../shell/ev-document-types.c:158
+#: ../shell/ev-document-types.c:160
msgid "Images"
msgstr "Kuvat"
-#: ../shell/ev-document-types.c:167
+#: ../shell/ev-document-types.c:169
msgid "DVI Documents"
msgstr "DVI-asiakirjat"
-#: ../shell/ev-document-types.c:177
+#: ../shell/ev-document-types.c:179
msgid "Djvu Documents"
msgstr "Djvu-asiakirjat"
-#: ../shell/ev-document-types.c:185
+#: ../shell/ev-document-types.c:189
+msgid "Comic Books"
+msgstr "Sarjakuvakirjat"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:197
msgid "All Files"
msgstr "Kaikki tiedostot"
@@ -479,23 +447,11 @@ msgstr "(%d / %d)"
msgid "of %d"
msgstr "/ %d"
-#: ../shell/ev-password.c:88
-msgid "Unable to find glade file"
-msgstr "Glade-tiedostoa ei löydy"
-
-#: ../shell/ev-password.c:90
-#, c-format
-msgid ""
-"The glade file, %s, cannot be found. Please check that your installation is "
-"complete."
-msgstr ""
-"Glade-tiedostoa %s ei löydy. Tarkista, että asennuksesi on täydellinen."
-
-#: ../shell/ev-password.c:104
+#: ../shell/ev-password.c:83
msgid "Password required"
msgstr "Salasana tarvitaan"
-#: ../shell/ev-password.c:105
+#: ../shell/ev-password.c:84
#, c-format
msgid ""
"The document <i>%s</i> is locked and requires a password before it can be "
@@ -504,7 +460,16 @@ msgstr ""
"Asiakirja <i>%s</i> on lukittu, ja vaatii salasanan ennen kuin se voidaan "
"avata."
-#: ../shell/ev-password.c:142
+#: ../shell/ev-password.c:149
+msgid "Enter password"
+msgstr "Syötä salasana"
+
+#: ../shell/ev-password.c:252
+#, c-format
+msgid "Password for document %s"
+msgstr "Salasana asiakirjalle \"%s\""
+
+#: ../shell/ev-password.c:334
msgid "Incorrect password"
msgstr "Väärä salasana"
@@ -523,11 +488,11 @@ msgstr "Avaa asiakirja _lukituksesta"
msgid "Properties"
msgstr "Ominaisuudet"
-#: ../shell/ev-properties-dialog.c:92
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:94
msgid "General"
msgstr "Yleinen"
-#: ../shell/ev-properties-dialog.c:102
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:104
msgid "Fonts"
msgstr "Kirjasimet"
@@ -540,23 +505,43 @@ msgstr "Kirjasin"
msgid "Gathering font information... %3d%%"
msgstr "Kerätään kirjasintietoa... %3d %%"
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:242
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:254 ../shell/ev-view.c:2074
msgid "Loading..."
msgstr "Ladataan..."
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:304
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:316
msgid "Print..."
msgstr "Tulosta..."
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:657
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:684
msgid "Index"
msgstr "Hakemisto"
-#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:640
+#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:669
msgid "Thumbnails"
msgstr "Pienoiskuvat"
-#: ../shell/ev-view.c:1093
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:42
+msgid "Scroll Up"
+msgstr "Vieritä ylös"
+
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:43
+msgid "Scroll Down"
+msgstr "Vieritä alas"
+
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:49
+msgid "Scroll View Up"
+msgstr "Vieritä näkymää ylös"
+
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:50
+msgid "Scroll View Down"
+msgstr "Vieritä näkymää alas"
+
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:535
+msgid "Document View"
+msgstr "Asiakirjan näyttö"
+
+#: ../shell/ev-view.c:1250
#, c-format
msgid "Go to page %s"
msgstr "Hyppää sivulle %s"
@@ -564,69 +549,56 @@ msgstr "Hyppää sivulle %s"
#. TRANS: Sometimes this could be better translated as
#. "%d hit(s) on this page". Therefore this string
#. contains plural cases.
-#: ../shell/ev-view.c:2721
+#: ../shell/ev-view.c:3251
#, c-format
msgid "%d found on this page"
msgid_plural "%d found on this page"
msgstr[0] "%d osuma tällä sivulla"
msgstr[1] "%d osumaa tällä sivulla"
-#: ../shell/ev-view.c:2731
+#: ../shell/ev-view.c:3261
msgid "Not found"
msgstr "Ei löytynyt"
-#: ../shell/ev-view.c:2733
+#: ../shell/ev-view.c:3263
#, c-format
msgid "%3d%% remaining to search"
msgstr "%3d %% haettavasta jäljellä"
-#: ../shell/ev-window.c:555
+#: ../shell/ev-window.c:576
msgid "Unable to open document"
msgstr "Asiakirjaa ei voitu avata"
-#: ../shell/ev-window.c:602
-msgid "Document Viewer - Password Required"
-msgstr "Asiakirjakatselin - Salasana tarvitaan"
-
-#: ../shell/ev-window.c:604
-#, c-format
-msgid "%s - Password Required"
-msgstr "%s - Salasana tarvitaan"
-
-#: ../shell/ev-window.c:739 ../shell/ev-window.c:1067
-msgid "Loading document. Please wait"
-msgstr "Ladataan asiakirjaa. Odota hetki"
-
-#: ../shell/ev-window.c:1078
+#: ../shell/ev-window.c:1099
msgid "Open Document"
msgstr "Avaa asiakirja"
-#: ../shell/ev-window.c:1218
+#: ../shell/ev-window.c:1219
#, c-format
msgid "The file could not be saved as \"%s\"."
msgstr "Tiedostoa ei voitu tallentaa nimellä \"%s\"."
-#: ../shell/ev-window.c:1243
+#: ../shell/ev-window.c:1263
msgid "Save a Copy"
msgstr "Tallenna kopio"
-#: ../shell/ev-window.c:1424
+#: ../shell/ev-window.c:1416
msgid "Print"
msgstr "Tulosta"
-#: ../shell/ev-window.c:1428
+#: ../shell/ev-window.c:1420
msgid "Pages"
msgstr "Sivut"
-#: ../shell/ev-window.c:1456
+#: ../shell/ev-window.c:1448
msgid "Generating PDF is not supported"
msgstr "PDF:n generoinnille ei ole tukea"
-#: ../shell/ev-window.c:1467
+#: ../shell/ev-window.c:1459
msgid "Printing is not supported on this printer."
msgstr "Tulostamista ei ole tuettu tämän tulostimen kohdalla."
-#: ../shell/ev-window.c:1470
+#: ../shell/ev-window.c:1462
#, c-format
msgid ""
"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
@@ -635,24 +607,24 @@ msgstr ""
"Yritit tulostaa käyttäen \"%s\"-ajuria. Tämä ohjelma vaatii PostScript-"
"tulostinajurin."
-#: ../shell/ev-window.c:1542
+#: ../shell/ev-window.c:1536
msgid "The \"Find\" feature will not work with this document"
msgstr "\"Haku\"-ominaisuus ei toimi tässä asiakirjassa"
-#: ../shell/ev-window.c:1544
+#: ../shell/ev-window.c:1538
msgid "Searching for text is only supported for PDF documents."
msgstr "Tekstin hakemista tuetaan vain PDF-asiakirjoissa."
#. Toolbar-only
-#: ../shell/ev-window.c:1774 ../shell/ev-window.c:2941
+#: ../shell/ev-window.c:1770 ../shell/ev-window.c:2982
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Lopeta kokoruutu"
-#: ../shell/ev-window.c:2100
-msgid "Toolbar editor"
+#: ../shell/ev-window.c:2103
+msgid "Toolbar Editor"
msgstr "Työkalupalkin muokkain"
-#: ../shell/ev-window.c:2453
+#: ../shell/ev-window.c:2483
#, c-format
msgid ""
"PostScript and PDF File Viewer.\n"
@@ -661,7 +633,7 @@ msgstr ""
"PostScript- ja PDF-tiedostojen katselin.\n"
"Käytössä poppler %s (%s)"
-#: ../shell/ev-window.c:2476
+#: ../shell/ev-window.c:2506
msgid ""
"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
@@ -673,7 +645,7 @@ msgstr ""
"on sen määritellyt; voit halutessasi käyttää lisenssin versiota 2 taikka\n"
"mitä tahansa tämän jälkeen ilmestynyttä versiota.\n"
-#: ../shell/ev-window.c:2480
+#: ../shell/ev-window.c:2510
msgid ""
"Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
@@ -685,7 +657,7 @@ msgstr ""
"SOVELTUMISESTA TIETTYYN ERITYISEEN TARKOITUKSEEN. Yksityiskohtien osalta\n"
"katso GNU:n GPL-lisenssiä.\n"
-#: ../shell/ev-window.c:2484
+#: ../shell/ev-window.c:2514
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
@@ -695,343 +667,290 @@ msgstr ""
"jos et sitä saanut, niin lähetä kirje Free Software Foundation, Inc. :lle,\n"
"59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA\n"
-#: ../shell/ev-window.c:2508 ../shell/main.c:189
+#: ../shell/ev-window.c:2538 ../shell/main.c:259
msgid "Evince"
msgstr "Evince"
-#: ../shell/ev-window.c:2511
+#: ../shell/ev-window.c:2541
msgid "© 1996-2005 The Evince authors"
msgstr "© 1996-2005 Evincen tekijät"
-#: ../shell/ev-window.c:2517
+#: ../shell/ev-window.c:2547
msgid "translator-credits"
msgstr ""
-"Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2005\n"
+"Tommi Vainikainen, 2005\n"
+"Ilkka Tuohela, 2005\n"
"\n"
"http://gnome.fi/"
-#: ../shell/ev-window.c:2860
+#: ../shell/ev-window.c:2911
msgid "_File"
msgstr "_Tiedosto"
-#: ../shell/ev-window.c:2861
+#: ../shell/ev-window.c:2912
msgid "_Edit"
msgstr "_Muokkaa"
-#: ../shell/ev-window.c:2862
+#: ../shell/ev-window.c:2913
msgid "_View"
-msgstr "_Näkymä"
+msgstr "_Näytä"
-#: ../shell/ev-window.c:2863
+#: ../shell/ev-window.c:2914
msgid "_Go"
msgstr "_Siirry"
-#: ../shell/ev-window.c:2864
+#: ../shell/ev-window.c:2915
msgid "_Help"
msgstr "O_hje"
#. File menu
-#: ../shell/ev-window.c:2867
+#: ../shell/ev-window.c:2918
msgid "_Open..."
msgstr "_Avaa..."
-#: ../shell/ev-window.c:2868
+#: ../shell/ev-window.c:2919
msgid "Open an existing document"
msgstr "Avaa olemassaoleva asiakirja"
-#: ../shell/ev-window.c:2870
+#: ../shell/ev-window.c:2921
msgid "_Save a Copy..."
msgstr "_Tallenna kopio..."
-#: ../shell/ev-window.c:2871
-msgid "Save the current document with a new filename"
-msgstr "Tallenna nykyinen asiakirja uudella tiedostonimellä"
+#: ../shell/ev-window.c:2922
+msgid "Save a copy of the current document"
+msgstr "Tallenna kopio tämänhetkisestä asiakirjasta"
-#: ../shell/ev-window.c:2873
+#: ../shell/ev-window.c:2924
msgid "_Print..."
msgstr "Tul_osta..."
-#: ../shell/ev-window.c:2874
+#: ../shell/ev-window.c:2925
msgid "Print this document"
msgstr "Tulosta tämä asiakirja"
-#: ../shell/ev-window.c:2876
+#: ../shell/ev-window.c:2927
msgid "P_roperties"
msgstr "O_minaisuudet"
-#: ../shell/ev-window.c:2877
-msgid "View the properties of this document"
-msgstr "Näytä tämän asiakirjan ominaisuudet"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2880
-msgid "Close this window"
-msgstr "Sulje tämä ikkuna"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2885
-msgid "Copy text from the document"
-msgstr "Kopioi tekstiä asiakirjasta"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2887
+#: ../shell/ev-window.c:2935
msgid "Select _All"
msgstr "Valitse k_aikki"
-#: ../shell/ev-window.c:2888
-msgid "Select the entire page"
-msgstr "Valitse koko sivu"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2891 ../shell/ev-window.c:2949
+#: ../shell/ev-window.c:2938
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Etsi sanaa tai lausetta asiakirjasta"
-#: ../shell/ev-window.c:2893
+#: ../shell/ev-window.c:2940
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Etsi _seuraava"
-#: ../shell/ev-window.c:2894
-msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
-msgstr "Etsi sanan tai virkkeen seuraava esiintymä"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2896
+#: ../shell/ev-window.c:2942
msgid "T_oolbar"
msgstr "_Työkalupalkki"
-#: ../shell/ev-window.c:2897
-msgid "Customize the toolbar"
-msgstr "Räätälöi työkalupalkkia"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2899
+#: ../shell/ev-window.c:2944
msgid "Rotate _Left"
msgstr "Kierrä _vasemmalle"
-#: ../shell/ev-window.c:2900
-msgid "Rotate the document to the left"
-msgstr "Kierrä asiakirjaa vasemmalle"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2902
+#: ../shell/ev-window.c:2946
msgid "Rotate _Right"
msgstr "Kierrä _oikealle"
-#: ../shell/ev-window.c:2903
-msgid "Rotate the document to the right"
-msgstr "Kierrä asiakirjaa oikealle"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2908 ../shell/ev-window.c:2970
-#: ../shell/ev-window.c:2973 ../shell/ev-window.c:2988
+#: ../shell/ev-window.c:2951
msgid "Enlarge the document"
msgstr "Suurenna asiakirjaa"
-#: ../shell/ev-window.c:2911 ../shell/ev-window.c:2976
-#: ../shell/ev-window.c:2991
+#: ../shell/ev-window.c:2954
msgid "Shrink the document"
msgstr "Kutista asiakirjaa"
-#: ../shell/ev-window.c:2913
+#: ../shell/ev-window.c:2956
msgid "_Reload"
msgstr "_Uudelleenlataa"
-#: ../shell/ev-window.c:2914
+#: ../shell/ev-window.c:2957
msgid "Reload the document"
msgstr "Lataa asiakirja uudelleen"
#. Go menu
-#: ../shell/ev-window.c:2918
+#: ../shell/ev-window.c:2961
msgid "_Previous Page"
msgstr "E_dellinen sivu"
-#: ../shell/ev-window.c:2919
+#: ../shell/ev-window.c:2962
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Siirry edelliselle sivulle"
-#: ../shell/ev-window.c:2921
+#: ../shell/ev-window.c:2964
msgid "_Next Page"
msgstr "_Seuraava sivu"
-#: ../shell/ev-window.c:2922
+#: ../shell/ev-window.c:2965
msgid "Go to the next page"
msgstr "Siirry seuraavalle sivulle"
-#: ../shell/ev-window.c:2924
+#: ../shell/ev-window.c:2967
msgid "_First Page"
msgstr "_Ensimmäinen sivu"
-#: ../shell/ev-window.c:2925
+#: ../shell/ev-window.c:2968
msgid "Go to the first page"
msgstr "Siirry ensimmäiselle sivulle"
-#: ../shell/ev-window.c:2927
+#: ../shell/ev-window.c:2970
msgid "_Last Page"
msgstr "_Viimeinen sivu"
-#: ../shell/ev-window.c:2928
+#: ../shell/ev-window.c:2971
msgid "Go to the last page"
msgstr "Siirry viimeiselle sivulle"
#. Help menu
-#: ../shell/ev-window.c:2932
+#: ../shell/ev-window.c:2975
msgid "_Contents"
msgstr "_Sisältö"
-#: ../shell/ev-window.c:2933
-msgid "Display help for the viewer application"
-msgstr "Näytä katselinsovelluksen ohje"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2936
+#: ../shell/ev-window.c:2978
msgid "_About"
msgstr "_Tietoja"
-#: ../shell/ev-window.c:2937
-msgid "Display credits for the document viewer creators"
-msgstr "Näytä kiitokset asiakirjakatselimen tekijöistä"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2942
+#: ../shell/ev-window.c:2983
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Lopeta kokoruututila"
-#: ../shell/ev-window.c:2952 ../shell/ev-window.c:2958
-#: ../shell/ev-window.c:2967
-msgid "Scroll one page forward"
-msgstr "Vieritä yksi sivu eteenpäin"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2955 ../shell/ev-window.c:2961
-#: ../shell/ev-window.c:2964
-msgid "Scroll one page backward"
-msgstr "Vieritä yksi sivu taaksepäin"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2979
-msgid "Focus the page selector"
-msgstr "Kohdista sivuvalitsin"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2982
-msgid "Go ten pages backward"
-msgstr "Hyppää kymmennen sivua taaksepäin"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2985
-msgid "Go ten pages forward"
-msgstr "Hyppää kymmenen sivua eteenpäin"
-
#. View Menu
-#: ../shell/ev-window.c:2998
+#: ../shell/ev-window.c:3034
msgid "_Toolbar"
-msgstr "T_yökalupalkki"
+msgstr "_Työkalupalkki"
-#: ../shell/ev-window.c:2999
+#: ../shell/ev-window.c:3035
msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Näytä tai piilota työkalupalkki"
-#: ../shell/ev-window.c:3001
-msgid "_Statusbar"
-msgstr "Tila_rivi"
-
-#: ../shell/ev-window.c:3002
-msgid "Show or hide the statusbar"
-msgstr "Näytä tai piilota tilarivi"
-
-#: ../shell/ev-window.c:3004
+#: ../shell/ev-window.c:3037
msgid "Side _Pane"
msgstr "_Sivupaneeli"
-#: ../shell/ev-window.c:3005
+#: ../shell/ev-window.c:3038
msgid "Show or hide the side pane"
msgstr "Näytä tai piilota sivupaneeli"
-#: ../shell/ev-window.c:3007
+#: ../shell/ev-window.c:3040
msgid "_Continuous"
msgstr "_Jatkuva"
-#: ../shell/ev-window.c:3008
+#: ../shell/ev-window.c:3041
msgid "Show the entire document"
msgstr "Näytä koko asiakirja"
-#: ../shell/ev-window.c:3010
+#: ../shell/ev-window.c:3043
msgid "_Dual"
msgstr "K_aksi"
-#: ../shell/ev-window.c:3011
+#: ../shell/ev-window.c:3044
msgid "Show two pages at once"
msgstr "Näytä kaksi sivua kerrallaan"
-#: ../shell/ev-window.c:3013
+#: ../shell/ev-window.c:3046
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Kokoruutu"
-#: ../shell/ev-window.c:3014
+#: ../shell/ev-window.c:3047
msgid "Expand the window to fill the screen"
msgstr "Laajenna ikkuna täyttämään näyttö"
-#: ../shell/ev-window.c:3016
+#: ../shell/ev-window.c:3049
msgid "_Presentation"
msgstr "_Esitys"
-#: ../shell/ev-window.c:3017
+#: ../shell/ev-window.c:3050
msgid "Run document as a presentation"
msgstr "Näytä asiakirja esityksenä"
-#: ../shell/ev-window.c:3019
+#: ../shell/ev-window.c:3052
msgid "_Best Fit"
msgstr "_Paras sovitus"
-#: ../shell/ev-window.c:3020
+#: ../shell/ev-window.c:3053
msgid "Make the current document fill the window"
-msgstr "Sovita nykyinen asiakirja täyttämään ikkuna"
+msgstr "Sovita nykyinen asiakirja ikkunan kokoiseksi"
-#: ../shell/ev-window.c:3022
+#: ../shell/ev-window.c:3055
msgid "Fit Page _Width"
msgstr "So_vita sivun leveys"
-#: ../shell/ev-window.c:3023
+#: ../shell/ev-window.c:3056
msgid "Make the current document fill the window width"
msgstr "Sovita nykyinen asiakirja täyttämään ikkunan leveys"
-#: ../shell/ev-window.c:3082
+#. Links
+#: ../shell/ev-window.c:3063
+msgid "_Open Link"
+msgstr "_Avaa linkkki"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3065
+msgid "_Go To"
+msgstr "_Siirry"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3067
+msgid "_Copy Link Address"
+msgstr "_Kopioi linkin osoite"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3127
msgid "Page"
msgstr "Sivu"
-#: ../shell/ev-window.c:3083
+#: ../shell/ev-window.c:3128
msgid "Select Page"
msgstr "Valitse sivu"
-#: ../shell/ev-window.c:3095
+#: ../shell/ev-window.c:3140
msgid "Zoom"
msgstr "Kuvasuhde"
-#: ../shell/ev-window.c:3097
+#: ../shell/ev-window.c:3142
msgid "Adjust the zoom level"
msgstr "Muuta kuvasuhdetta"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3113
+#: ../shell/ev-window.c:3158
msgid "Previous"
msgstr "Edellinen"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3119
+#: ../shell/ev-window.c:3164
msgid "Next"
msgstr "Seuraava"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3123
+#: ../shell/ev-window.c:3168
msgid "Zoom In"
msgstr "Lähennä"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3128
+#: ../shell/ev-window.c:3173
msgid "Zoom Out"
msgstr "Loitonna"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3138
+#: ../shell/ev-window.c:3183
msgid "Fit Width"
msgstr "Sovita leveyteen"
-#: ../shell/main.c:47
+#: ../shell/ev-window-title.c:140
+#, c-format
+msgid "%s - Password Required"
+msgstr "%s - vaaditaan salasana"
+
+#: ../shell/main.c:50
msgid "The page of the document to display."
-msgstr "Asiakirjan näytettävä sivu."
+msgstr "Asiakirjan sivu, joka näytetään."
-#: ../shell/main.c:47
+#: ../shell/main.c:50
msgid "PAGE"
msgstr "SIVU"
-#: ../shell/main.c:218
+#: ../shell/main.c:286
msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Evince-asiakirjakatselin"
@@ -1040,8 +959,8 @@ msgid ""
"Boolean options available, true enables thumbnailing and false disables the "
"creation of new thumbnails"
msgstr ""
-"Mahdolliset vaihtoehdot: tosi ottaa pienoiskuvat käyttöön ja epätosi ottaa "
-"pienoiskuvien luomisen pois käytöstä"
+"Mahdolliset vaihtoehdot: \"true\" ottaa pienoiskuvat käyttöön, \"false\" "
+"poistaa pienoiskuvien luomisen käytöstä"
#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:2
msgid "Enable thumbnailing of PDF Documents"
@@ -1056,80 +975,6 @@ msgid ""
"Valid command plus arguments for the PDF Document thumbnailer. See nautilus "
"thumbnailer documentation for more information."
msgstr ""
-"Kelvollinen komento sekä argumentit PDF-asiakirjan pienoiskuvien "
-"tuottajaksi. Katso nautiluksen pienoiskuvien tuottajan ohjeista lisätietoa."
-
-#~ msgid "Name"
-#~ msgstr "Nimi"
-
-#~ msgid "<span size=\"smaller\"> </span>"
-#~ msgstr "<span size=\"smaller\"> </span>"
-
-#~ msgid "unexpected EOF\n"
-#~ msgstr "odottamaton tiedoston loppu\n"
-
-#~ msgid "could not load font `%s'\n"
-#~ msgstr "kirjasinta \"%s\" ei voitu ladata\n"
-
-#~ msgid "%s: could not reopen file (%s)\n"
-#~ msgstr "%s: Tiedostoa %s ei voi avata uudelleen\n"
-
-#~ msgid "Error while scanning file %s\n"
-#~ msgstr "Virhe lukiessa tiedostoa %s\n"
-
-#~ msgid "The file is not a PostScript document."
-#~ msgstr "Tiedosto ei ole PostScript-asiakirja."
-
-#~ msgid "Many..."
-#~ msgstr "Monia..."
-
-#~ msgid "Not so many..."
-#~ msgstr "Ei niin monia..."
-
-#~ msgid "Toolbar..."
-#~ msgstr "Työkalupalkki..."
-
-#~ msgid "Open Toolbar Editor Dialog"
-#~ msgstr "Avaan työkalupalkin muokkainikkuna"
-
-#~ msgid "Reset the zoom level to the default value"
-#~ msgstr "Palauta kuvasuhde oletusarvoon"
-
-#~ msgid "Selection Caret"
-#~ msgstr "Valinnan tyhjennys"
-
-#~ msgid "Single"
-#~ msgstr "Yksi"
-
-#~ msgid "Show the document one page at a time"
-#~ msgstr "Näytä asiakirja yksi sivu kerrallaan"
-
-#~ msgid "Multi"
-#~ msgstr "Moni"
-
-#~ msgid "Show the full document at once"
-#~ msgstr "Näytä koko asiakirja kerralla"
-
-#~ msgid "Show sidebar by default."
-#~ msgstr "Näytä sivupaneeli oletuksena."
-
-#~ msgid "Show statusbar by default."
-#~ msgstr "Näytä tilarivi oletuksena."
-
-#~ msgid "Show toolbar by default."
-#~ msgstr "Näytä työkalupalkki oletuksena."
-
-#~ msgid "The default sidebar size."
-#~ msgstr "Sivupaneelin oletuskoko."
-
-#~ msgid "File is not a valid PostScript document."
-#~ msgstr "Tiedosto ei ole kelvollinen PostScript-asiakirja."
-
-#~ msgid "Error while converting pdf file %s:\n"
-#~ msgstr "Virhe pdf-tiedoston %s muuntamisessa:\n"
-
-#~ msgid "Sidebar size by default"
-#~ msgstr "Sivupaneelin koko oletuksena"
+"Komento sekä argumentit PDF-asiakirjan pienoiskuvien tuottamiseen. Katso "
+"lisätietoja nautiluksen pienoiskuvien tuottajan ohjeista."
-#~ msgid "Sidebar size by default."
-#~ msgstr "Sivupaneelin koko oletuksena."