Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--po/ChangeLog4
-rw-r--r--po/vi.po201
2 files changed, 111 insertions, 94 deletions
diff --git a/po/ChangeLog b/po/ChangeLog
index 22c3f77..1872582 100644
--- a/po/ChangeLog
+++ b/po/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2005-12-28 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
+
+ * vi.po: Updated Vietnamese translation.
+
2005-12-28 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index ca4ac68..b40093f 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
""
msgstr "Project-Id-Version: evince Gnome HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-12-21 05:37+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-12-21 17:23+1030\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-12-28 05:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-12-28 17:28+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -35,7 +35,7 @@ msgid "Separator"
msgstr "Bộ phân cách"
#.translators: this is the label for toolbar button
-#:../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3092
+#:../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3178
msgid "Best Fit"
msgstr "Vừa nhất"
@@ -409,31 +409,31 @@ msgstr "Kiểu MIME không được quản lý: « %s »"
msgid "All Documents"
msgstr "Mọi tài liệu"
-#:../shell/ev-document-types.c:141
+#:../shell/ev-document-types.c:142
msgid "PostScript Documents"
msgstr "Tài liệu Postscript"
-#:../shell/ev-document-types.c:149
+#:../shell/ev-document-types.c:151
msgid "PDF Documents"
msgstr "Tài liệu PDF"
-#:../shell/ev-document-types.c:158
+#:../shell/ev-document-types.c:160
msgid "Images"
msgstr "Ảnh"
-#:../shell/ev-document-types.c:167
+#:../shell/ev-document-types.c:169
msgid "DVI Documents"
msgstr "Tài liệu DVI"
-#:../shell/ev-document-types.c:177
+#:../shell/ev-document-types.c:179
msgid "Djvu Documents"
msgstr "Tài liệu Djvu"
-#:../shell/ev-document-types.c:187
+#:../shell/ev-document-types.c:189
msgid "Comic Books"
msgstr "Sổ tranh chuyện vui"
-#:../shell/ev-document-types.c:195
+#:../shell/ev-document-types.c:197
msgid "All Files"
msgstr "Mọi tập tin"
@@ -502,7 +502,7 @@ msgstr "Phông chữ"
msgid "Gathering font information... %3d%%"
msgstr "Đang tập hợp thông tin phông chữ... %3d%%"
-#:../shell/ev-sidebar-links.c:254 ../shell/ev-view.c:1985
+#:../shell/ev-sidebar-links.c:254 ../shell/ev-view.c:2074
msgid "Loading..."
msgstr "Đang tải..."
@@ -538,7 +538,7 @@ msgstr "Cuộn khung xem xuống"
msgid "Document View"
msgstr "Khung xem tài liệu"
-#:../shell/ev-view.c:1237
+#:../shell/ev-view.c:1250
#,c-format
msgid "Go to page %s"
msgstr "Đi tới trang %s"
@@ -546,55 +546,55 @@ msgstr "Đi tới trang %s"
#.TRANS: Sometimes this could be better translated as
#."%d hit(s) on this page". Therefore this string
#.contains plural cases.
-#:../shell/ev-view.c:3143
+#:../shell/ev-view.c:3251
#,c-format
msgid "%d found on this page"
msgid_plural "%d found on this page"
msgstr[0] "Tìm thấy %d trên trang này."
-#:../shell/ev-view.c:3153
+#:../shell/ev-view.c:3261
msgid "Not found"
msgstr "Không tìm thấy."
-#:../shell/ev-view.c:3155
+#:../shell/ev-view.c:3263
#,c-format
msgid "%3d%% remaining to search"
msgstr "%3d%% còn lại cần tìm kiếm."
-#:../shell/ev-window.c:567
+#:../shell/ev-window.c:576
msgid "Unable to open document"
msgstr "Không mở được tài liệu."
-#:../shell/ev-window.c:1090
+#:../shell/ev-window.c:1099
msgid "Open Document"
msgstr "Mở tài liệu"
-#:../shell/ev-window.c:1210
+#:../shell/ev-window.c:1219
#,c-format
msgid "The file could not be saved as \"%s\"."
msgstr "Không thể lưu tập tin là « %s »."
-#:../shell/ev-window.c:1254
+#:../shell/ev-window.c:1263
msgid "Save a Copy"
msgstr "Lưu một bản sao"
-#:../shell/ev-window.c:1407
+#:../shell/ev-window.c:1416
msgid "Print"
msgstr "In"
-#:../shell/ev-window.c:1411
+#:../shell/ev-window.c:1420
msgid "Pages"
msgstr "Trang"
-#:../shell/ev-window.c:1439
+#:../shell/ev-window.c:1448
msgid "Generating PDF is not supported"
msgstr "Không hỗ trợ tạo ra PDF."
-#:../shell/ev-window.c:1450
+#:../shell/ev-window.c:1459
msgid "Printing is not supported on this printer."
msgstr "Không hỗ trợ việc in trên máy in này."
-#:../shell/ev-window.c:1453
+#:../shell/ev-window.c:1462
#,c-format
msgid ""
"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
@@ -602,24 +602,24 @@ msgid ""
msgstr "Bạn đã cố in vào máy in có dùng trình hỗ trợ thiết bị « %s ». Trình này cần "
"thiết trình hỗ trợ thiết bị PostScript."
-#:../shell/ev-window.c:1527
+#:../shell/ev-window.c:1536
msgid "The \"Find\" feature will not work with this document"
msgstr "Tính năng « Tìm » không hoạt động với tài liệu này."
-#:../shell/ev-window.c:1529
+#:../shell/ev-window.c:1538
msgid "Searching for text is only supported for PDF documents."
msgstr "Hỗ trợ việc tìm kiếm văn bản chỉ cho tài liệu PDF."
#.Toolbar-only
-#:../shell/ev-window.c:1761 ../shell/ev-window.c:2908
+#:../shell/ev-window.c:1770 ../shell/ev-window.c:2982
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Rời toàn màn hình"
-#:../shell/ev-window.c:2094
+#:../shell/ev-window.c:2103
msgid "Toolbar Editor"
msgstr "Bộ sửa đổi thanh công cụ"
-#:../shell/ev-window.c:2474
+#:../shell/ev-window.c:2483
#,c-format
msgid ""
"PostScript and PDF File Viewer.\n"
@@ -627,7 +627,7 @@ msgid ""
msgstr "Bộ xem tập tin PostScript và PDF.\n"
"Đang dùng poppler %s (%s)"
-#:../shell/ev-window.c:2497
+#:../shell/ev-window.c:2506
msgid ""
"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
@@ -638,7 +638,7 @@ msgstr "Evince là phần mềm tự do; bạn có thể phân phối lại nó\
"như được xuất bởi Tổ chức Phần mềm Tự do, hoặc phiên bản 2\n"
"của Quyền, hoặc (tùy chọn) bất cứ phiên bản sau nào.\n"
-#:../shell/ev-window.c:2501
+#:../shell/ev-window.c:2510
msgid ""
"Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
@@ -649,7 +649,7 @@ msgstr "Evince được phân phối vì mong muốn nó hữu ích\n"
"TÍNH THƯƠNG MẠI hay CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT NÀO CẢ.\n"
"Hãy xem Quyền Công Chung GNU để tìm chi tiết.\n"
-#:../shell/ev-window.c:2505
+#:../shell/ev-window.c:2514
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
@@ -660,256 +660,269 @@ msgstr "Bạn nên nhận một bản sao của Quyền Công Chung Gnu\n"
"59 Temple Place, Suite 330,\n"
"Boston, MA 02111-1307 USA (Mỹ)\n"
-#:../shell/ev-window.c:2529 ../shell/main.c:259
+#:../shell/ev-window.c:2538 ../shell/main.c:259
msgid "Evince"
msgstr "Evince"
-#:../shell/ev-window.c:2532
+#:../shell/ev-window.c:2541
msgid "© 1996-2005 The Evince authors"
msgstr "© năm 1996-2005 Những Tác giả Evince"
-#:../shell/ev-window.c:2538
+#:../shell/ev-window.c:2547
msgid "translator-credits"
msgstr "Nhóm Việt hóa Gnome <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>"
-#:../shell/ev-window.c:2837
+#:../shell/ev-window.c:2911
msgid "_File"
msgstr "_Tâp tin"
-#:../shell/ev-window.c:2838
+#:../shell/ev-window.c:2912
msgid "_Edit"
msgstr "_Hiệu chỉnh"
-#:../shell/ev-window.c:2839
+#:../shell/ev-window.c:2913
msgid "_View"
msgstr "_Xem"
-#:../shell/ev-window.c:2840
+#:../shell/ev-window.c:2914
msgid "_Go"
msgstr "_Xem"
-#:../shell/ev-window.c:2841
+#:../shell/ev-window.c:2915
msgid "_Help"
msgstr "Trợ _giúp"
#.File menu
-#:../shell/ev-window.c:2844
+#:../shell/ev-window.c:2918
msgid "_Open..."
msgstr "_Mở..."
-#:../shell/ev-window.c:2845
+#:../shell/ev-window.c:2919
msgid "Open an existing document"
msgstr "Mở một tài liệu đã có"
-#:../shell/ev-window.c:2847
+#:../shell/ev-window.c:2921
msgid "_Save a Copy..."
msgstr "Lưu một bản _sao..."
-#:../shell/ev-window.c:2848
+#:../shell/ev-window.c:2922
msgid "Save a copy of the current document"
msgstr "Lưu một bản sao của tài liệu hiện có"
-#:../shell/ev-window.c:2850
+#:../shell/ev-window.c:2924
msgid "_Print..."
msgstr "_In..."
-#:../shell/ev-window.c:2851
+#:../shell/ev-window.c:2925
msgid "Print this document"
msgstr "In tài liệu này"
-#:../shell/ev-window.c:2853
+#:../shell/ev-window.c:2927
msgid "P_roperties"
msgstr "Th_uốc tính"
-#:../shell/ev-window.c:2861
+#:../shell/ev-window.c:2935
msgid "Select _All"
msgstr "Chọn tất _cả"
-#:../shell/ev-window.c:2864
+#:../shell/ev-window.c:2938
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Tìm một từ hay cụm từ trong tài liệu"
-#:../shell/ev-window.c:2866
+#:../shell/ev-window.c:2940
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Tìm _kế"
-#:../shell/ev-window.c:2868
+#:../shell/ev-window.c:2942
msgid "T_oolbar"
msgstr "Thanh _công cụ"
-#:../shell/ev-window.c:2870
+#:../shell/ev-window.c:2944
msgid "Rotate _Left"
msgstr "Xoay bên _trái"
-#:../shell/ev-window.c:2872
+#:../shell/ev-window.c:2946
msgid "Rotate _Right"
msgstr "Xoay _phải"
-#:../shell/ev-window.c:2877
+#:../shell/ev-window.c:2951
msgid "Enlarge the document"
msgstr "Phóng to tài liệu"
-#:../shell/ev-window.c:2880
+#:../shell/ev-window.c:2954
msgid "Shrink the document"
msgstr "Thu nhỏ tài liệu"
-#:../shell/ev-window.c:2882
+#:../shell/ev-window.c:2956
msgid "_Reload"
msgstr "Tải _lại"
-#:../shell/ev-window.c:2883
+#:../shell/ev-window.c:2957
msgid "Reload the document"
msgstr "Tải lại tài liệu"
#.Go menu
-#:../shell/ev-window.c:2887
+#:../shell/ev-window.c:2961
msgid "_Previous Page"
msgstr "Trang _trước"
-#:../shell/ev-window.c:2888
+#:../shell/ev-window.c:2962
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Trở về trang trước"
-#:../shell/ev-window.c:2890
+#:../shell/ev-window.c:2964
msgid "_Next Page"
msgstr "Trang _kế"
-#:../shell/ev-window.c:2891
+#:../shell/ev-window.c:2965
msgid "Go to the next page"
msgstr "Đi tới trang kế tiếp."
-#:../shell/ev-window.c:2893
+#:../shell/ev-window.c:2967
msgid "_First Page"
msgstr "Trang đầ_u"
-#:../shell/ev-window.c:2894
+#:../shell/ev-window.c:2968
msgid "Go to the first page"
msgstr "Trở về trang thứ nhất."
-#:../shell/ev-window.c:2896
+#:../shell/ev-window.c:2970
msgid "_Last Page"
msgstr "Trang _cuối cùng"
-#:../shell/ev-window.c:2897
+#:../shell/ev-window.c:2971
msgid "Go to the last page"
msgstr "Đi tới trang cuối cùng."
#.Help menu
-#:../shell/ev-window.c:2901
+#:../shell/ev-window.c:2975
msgid "_Contents"
msgstr "_Nội dung"
-#:../shell/ev-window.c:2904
+#:../shell/ev-window.c:2978
msgid "_About"
msgstr "Giới thiệu"
-#:../shell/ev-window.c:2909
+#:../shell/ev-window.c:2983
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Rời chế độ toàn màn hình"
#.View Menu
-#:../shell/ev-window.c:2960
+#:../shell/ev-window.c:3034
msgid "_Toolbar"
msgstr "Thanh _công cụ"
-#:../shell/ev-window.c:2961
+#:../shell/ev-window.c:3035
msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Hiển thị hay ẩn thanh công cụ"
-#:../shell/ev-window.c:2963
+#:../shell/ev-window.c:3037
msgid "Side _Pane"
msgstr "Khung _lề"
-#:../shell/ev-window.c:2964
+#:../shell/ev-window.c:3038
msgid "Show or hide the side pane"
msgstr "Hiển thị hay ẩn khung lề"
-#:../shell/ev-window.c:2966
+#:../shell/ev-window.c:3040
msgid "_Continuous"
msgstr "Tiếp tục _suốt"
-#:../shell/ev-window.c:2967
+#:../shell/ev-window.c:3041
msgid "Show the entire document"
msgstr "Hiển thị toàn tài liệu"
-#:../shell/ev-window.c:2969
+#:../shell/ev-window.c:3043
msgid "_Dual"
msgstr "Đô_i"
-#:../shell/ev-window.c:2970
+#:../shell/ev-window.c:3044
msgid "Show two pages at once"
msgstr "Hiển thị hay trang đồng thời"
-#:../shell/ev-window.c:2972
+#:../shell/ev-window.c:3046
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Toàn màn hình"
-#:../shell/ev-window.c:2973
+#:../shell/ev-window.c:3047
msgid "Expand the window to fill the screen"
msgstr "Mở rộng cửa sổ vừa màn hình"
-#:../shell/ev-window.c:2975
+#:../shell/ev-window.c:3049
msgid "_Presentation"
msgstr "Trình _diễn"
-#:../shell/ev-window.c:2976
+#:../shell/ev-window.c:3050
msgid "Run document as a presentation"
msgstr "Chạy tài liệu là trình diễn"
-#:../shell/ev-window.c:2978
+#:../shell/ev-window.c:3052
msgid "_Best Fit"
msgstr "Vừa _nhất"
-#:../shell/ev-window.c:2979
+#:../shell/ev-window.c:3053
msgid "Make the current document fill the window"
msgstr "Co dãn tài liệu hiện thời cho vừa cửa sổ."
-#:../shell/ev-window.c:2981
+#:../shell/ev-window.c:3055
msgid "Fit Page _Width"
msgstr "Vừa độ _rộng trang"
-#:../shell/ev-window.c:2982
+#:../shell/ev-window.c:3056
msgid "Make the current document fill the window width"
msgstr "Co dãn tài liệu hiện thời cho vừa độ rộng cửa sổ."
-#:../shell/ev-window.c:3041
+#.Links
+#:../shell/ev-window.c:3063
+msgid "_Open Link"
+msgstr "_Mở liên kết"
+
+#:../shell/ev-window.c:3065
+msgid "_Go To"
+msgstr "_Đi tới"
+
+#:../shell/ev-window.c:3067
+msgid "_Copy Link Address"
+msgstr "_Chép địa chỉ liên kết"
+
+#:../shell/ev-window.c:3127
msgid "Page"
msgstr "Trang"
-#:../shell/ev-window.c:3042
+#:../shell/ev-window.c:3128
msgid "Select Page"
msgstr "Chọn trang"
-#:../shell/ev-window.c:3054
+#:../shell/ev-window.c:3140
msgid "Zoom"
msgstr "Phóng"
-#:../shell/ev-window.c:3056
+#:../shell/ev-window.c:3142
msgid "Adjust the zoom level"
msgstr "Chỉnh cấp phóng"
#.translators: this is the label for toolbar button
-#:../shell/ev-window.c:3072
+#:../shell/ev-window.c:3158
msgid "Previous"
msgstr "Trước"
#.translators: this is the label for toolbar button
-#:../shell/ev-window.c:3078
+#:../shell/ev-window.c:3164
msgid "Next"
msgstr "Kế"
#.translators: this is the label for toolbar button
-#:../shell/ev-window.c:3082
+#:../shell/ev-window.c:3168
msgid "Zoom In"
msgstr "To"
#.translators: this is the label for toolbar button
-#:../shell/ev-window.c:3087
+#:../shell/ev-window.c:3173
msgid "Zoom Out"
msgstr "Nhỏ"
#.translators: this is the label for toolbar button
-#:../shell/ev-window.c:3097
+#:../shell/ev-window.c:3183
msgid "Fit Width"
msgstr "Vừa rộng"
@@ -948,4 +961,4 @@ msgstr "Lệnh thu nhỏ cho tài liệu PDF"
msgid ""
"Valid command plus arguments for the PDF Document thumbnailer. See nautilus "
"thumbnailer documentation for more information."
-msgstr "Lệnh hợp lệ và đối số cho bộ tạo hình thu nhỏ tài liệu PDF." \ No newline at end of file
+msgstr "Lệnh hợp lệ và đối số cho bộ tạo hình thu nhỏ tài liệu PDF."