Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--help/cs/cs.po123
1 files changed, 70 insertions, 53 deletions
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
index 8ccfc28..1bf2e51 100644
--- a/help/cs/cs.po
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -6,14 +6,17 @@
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: evince\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-11 12:18+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-08 12:16+0100\n"
-"Last-Translator: Martin Picek <picek.martin@gnome-cesko.cz>\n"
+"Project-Id-Version: evince gnome-2-28\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-15 06:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-17 06:41+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Poedit-Language: Czech\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
@@ -114,16 +117,16 @@ msgid ""
"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
msgstr ""
-"DOKUMENT JE POSKYTOVÁN V PODOBĚ „JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, "
+"DOKUMENT JE POSKYTOVÁN V PODOBĚ „JAK JE“ BEZ ZÁRUKY V JAKÉKOLIV PODOBĚ, "
"NEPOSKYTUJÍ SE ANI ODVOZENÉ ZÁRUKY, ZÁRUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÁ "
-"VERZE, JE BEZCHYBNÝ, NEBO ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, "
-"NEBO NEPORUŠENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPŘESNOSTI A ŠPATNÉHO PROVEDENÍ "
-"DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÉ VERZE, NESETE VY. POKUD JE TENTO DOKUMENT NEBO "
-"JEHO UPRAVENÁ VERZE VADNÁ V JAKÉMKOLIV SMYSLU, VY (NIKOLIV PŮVODCE, AUTOR "
-"NEBO JAKÝKOLIV PŘISPĚVATEL) PŘEBÍRÁTE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV NÁKLADY NA "
-"NUTNÉ ÚPRAVY, OPRAVY ČI SLUŽBY. TOTO PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE PŘEDSTAVUJE "
-"ZÁKLADNÍ SOUČÁST TÉTO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NENÍ PODLE TÉTO DOHODY "
-"POVOLENO UŽÍVÁNÍ ANI ÚPRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÁLE"
+"VERZE, JE BEZCHYBNÝ NEBO ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO "
+"NEPORUŠENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPŘESNOSTI A ŠPATNÉHO PROVEDENÍ DOKUMENTU, "
+"NEBO JEHO UPRAVENÉ VERZE, LEŽÍ NA VÁS. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO "
+"JEHO UPRAVENÉ VERZI, NASTANE PROBLÉM, VY (NIKOLIV PŮVODNÍ AUTOR NEBO "
+"JAKÝKOLIV PŘISPĚVATEL) PŘEBÍRÁTE JAKÉKOLIV NÁKLADY ZA NUTNÉ ÚPRAVY, OPRAVY "
+"ČI SLUŽBY. TOTO PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE PŘEDSTAVUJE ZÁKLADNÍ SOUČÁST TÉTO "
+"LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NENÍ, PODLE TÉTO DOHODY, POVOLENO UŽÍVÁNÍ ANI "
+"ÚPRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÁLE"
#: C/evince.xml:55(para)
msgid ""
@@ -138,6 +141,16 @@ msgid ""
"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
msgstr ""
+"ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A ŽÁDNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPOKLADŮ, AŤ SE JEDNÁ O PŘEČIN "
+"(VČETNĚ NEDBALOSTNÍCH), SMLOUVU NEBO JINÉ, NENÍ AUTOR, PŮVODNÍ PISATEL, "
+"KTERÝKOLIV PŘISPĚVATEL NEBO KTERÝKOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO "
+"UPRAVENÉ VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÝKOLIV DODAVATEL NĚKTERÉ Z TĚCHTO STRAN "
+"ODPOVĚDNÝ NĚJAKÉ OSOBĚ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ "
+"ŠKODY JAKÉHOKOLIV CHARAKTERU, VČETNĚ, ALE NEJEN, ZA POŠKOZENÍ ZE ZTRÁTY "
+"DOBRÉHO JMÉNA, PŘERUŠENÍ PRÁCE, PORUCHY NEBO NESPRÁVNÉ FUNKCE POČÍTAČE NEBO "
+"JINÉHO A VŠECH DALŠÍCH ŠKOD NEBO ZTRÁT VYVSTÁVAJÍCÍCH Z NEBO VZTAHUJÍCÍCH SE "
+"K POUŽÍVÁNÍ TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÝCH VERZÍ DOKUMENTU, I KDYŽ BY "
+"TAKOVÁTO STRANA BYLA INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI TAKOVÉHOTO POŠKOZENÍ."
#: C/evince.xml:28(para)
msgid ""
@@ -1016,8 +1029,8 @@ msgstr "Klávesová zkratka"
#: C/evince.xml:651(keycap) C/evince.xml:655(keycap) C/evince.xml:659(keycap)
#: C/evince.xml:663(keycap) C/evince.xml:667(keycap) C/evince.xml:671(keycap)
-#: C/evince.xml:676(keycap) C/evince.xml:682(keycap) C/evince.xml:701(keycap)
-#: C/evince.xml:747(keycap)
+#: C/evince.xml:676(keycap) C/evince.xml:683(keycap) C/evince.xml:704(keycap)
+#: C/evince.xml:750(keycap)
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
@@ -1081,156 +1094,160 @@ msgstr "<keycap>/</keycap> (lomítko)"
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Najít v dokumentu slovo či frázi"
-#: C/evince.xml:682(keycap)
+#: C/evince.xml:683(keycap)
msgid "G"
msgstr "G"
-#: C/evince.xml:683(para)
+#: C/evince.xml:684(keycap)
+msgid "F3"
+msgstr "F3"
+
+#: C/evince.xml:686(para)
msgid "Find next"
msgstr "Najít další"
-#: C/evince.xml:687(para)
+#: C/evince.xml:690(para)
msgid ""
"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo> (plus sign)"
msgstr ""
"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo> (symbol plus)"
-#: C/evince.xml:688(keycap)
+#: C/evince.xml:691(keycap)
msgid "+"
msgstr "+"
-#: C/evince.xml:689(keycap)
+#: C/evince.xml:692(keycap)
msgid "="
msgstr "="
-#: C/evince.xml:691(para)
+#: C/evince.xml:694(para)
msgid "Zoom in"
msgstr "Zvětšit"
-#: C/evince.xml:695(para)
+#: C/evince.xml:698(para)
msgid ""
"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo> (minus sign)"
msgstr ""
"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo> (symbol minus)"
-#: C/evince.xml:696(keycap)
+#: C/evince.xml:699(keycap)
msgid "-"
msgstr "-"
-#: C/evince.xml:698(para)
+#: C/evince.xml:701(para)
msgid "Zoom out"
msgstr "Zmenšit"
-#: C/evince.xml:701(keycap)
+#: C/evince.xml:704(keycap)
msgid "R"
msgstr "R"
-#: C/evince.xml:702(para)
+#: C/evince.xml:705(para)
msgid "Reload the document"
msgstr "Obnovit dokument"
-#: C/evince.xml:706(keycap) C/evince.xml:731(keycap)
+#: C/evince.xml:709(keycap) C/evince.xml:734(keycap)
msgid "Page Up"
msgstr "Page Up"
-#: C/evince.xml:707(para)
+#: C/evince.xml:710(para)
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Přejít na předchozí stránku"
-#: C/evince.xml:710(keycap) C/evince.xml:735(keycap)
+#: C/evince.xml:713(keycap) C/evince.xml:738(keycap)
msgid "Page Down"
msgstr "Page Down"
-#: C/evince.xml:711(para)
+#: C/evince.xml:714(para)
msgid "Go to the next page"
msgstr "Přejít na následující stránku"
-#: C/evince.xml:715(keycap) C/evince.xml:723(keycap)
+#: C/evince.xml:718(keycap) C/evince.xml:726(keycap)
msgid "Space"
msgstr "Mezerník"
-#: C/evince.xml:716(keycap) C/evince.xml:723(keycap) C/evince.xml:725(keycap)
-#: C/evince.xml:731(keycap) C/evince.xml:735(keycap)
+#: C/evince.xml:719(keycap) C/evince.xml:726(keycap) C/evince.xml:728(keycap)
+#: C/evince.xml:734(keycap) C/evince.xml:738(keycap)
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
-#: C/evince.xml:716(keycap) C/evince.xml:724(keycap)
+#: C/evince.xml:719(keycap) C/evince.xml:727(keycap)
msgid "Backspace"
msgstr "Backspace"
-#: C/evince.xml:717(keycap) C/evince.xml:725(keycap)
+#: C/evince.xml:720(keycap) C/evince.xml:728(keycap)
msgid "Return"
msgstr "Enter"
-#: C/evince.xml:719(para)
+#: C/evince.xml:722(para)
msgid "Scroll forward"
msgstr "Posunout vpřed"
-#: C/evince.xml:727(para)
+#: C/evince.xml:730(para)
msgid "Scroll backward"
msgstr "Posunout zpět"
-#: C/evince.xml:732(para)
+#: C/evince.xml:735(para)
msgid "Go a bunch of pages up"
msgstr "Přejít o několik stránek nahoru"
-#: C/evince.xml:736(para)
+#: C/evince.xml:739(para)
msgid "Go a bunch of pages down"
msgstr "Přejít o několik stránek dolů"
-#: C/evince.xml:739(keycap)
+#: C/evince.xml:742(keycap)
msgid "Home"
msgstr "Home"
-#: C/evince.xml:740(para)
+#: C/evince.xml:743(para)
msgid "Go to the first page"
msgstr "Přejít na první stránku"
-#: C/evince.xml:743(keycap)
+#: C/evince.xml:746(keycap)
msgid "End"
msgstr "End"
-#: C/evince.xml:744(para)
+#: C/evince.xml:747(para)
msgid "Go to the last page"
msgstr "Přejít na poslední stránku"
-#: C/evince.xml:747(keycap)
+#: C/evince.xml:750(keycap)
msgid "L"
msgstr "L"
-#: C/evince.xml:748(para)
+#: C/evince.xml:751(para)
msgid "Go to page by number or label"
msgstr "Přejít na stránku dle čísla stránky nebo nadpisu"
-#: C/evince.xml:751(keycap)
+#: C/evince.xml:754(keycap)
msgid "F1"
msgstr "F1"
-#: C/evince.xml:752(para)
+#: C/evince.xml:755(para)
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"
-#: C/evince.xml:755(keycap)
+#: C/evince.xml:758(keycap)
msgid "F5"
msgstr "F5"
-#: C/evince.xml:756(para)
+#: C/evince.xml:759(para)
msgid "Run document as presentation"
msgstr "Spustit dokument jako prezentaci"
-#: C/evince.xml:759(keycap)
+#: C/evince.xml:762(keycap)
msgid "F9"
msgstr "F9"
-#: C/evince.xml:760(para)
+#: C/evince.xml:763(para)
msgid "Show or hide the side pane"
msgstr "Zobrazit nebo skrýt postranní lištu"
-#: C/evince.xml:763(keycap)
+#: C/evince.xml:766(keycap)
msgid "F11"
msgstr "F11"
-#: C/evince.xml:764(para)
+#: C/evince.xml:767(para)
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Přepnout režim celé obrazovky"