Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/help/sv/sv.po
blob: 232e9b88755d550c4aca528bc8060b8ebfa62788 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince doc\n"
"POT-Creation-Date: 2008-04-06 03:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-22 11:06+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: C/evince.xml:155(None)
msgid "@@image: 'figures/evince_start_window.png'; md5=7f4da5e33bcac35738a268d93d497d47"
msgstr "@@image: 'figures/evince_start_window.png'; md5=7f4da5e33bcac35738a268d93d497d47"

#: C/evince.xml:25(title)
msgid "Evince Document Viewer Manual"
msgstr "Handbok för Dokumentvisaren Evince"

#: C/evince.xml:27(para)
msgid "The Evince Document Viewer application enables you to view documents of various formats like Portable Document Format (PDF) files and PostScript files"
msgstr "Dokumentvisaren Evince låter dig visa dokument av olika format såsom Portable Document Format-filer (PDF) och PostScript-filer"

#: C/evince.xml:33(year)
msgid "2005"
msgstr "2005"

#: C/evince.xml:34(holder)
#: C/evince.xml:100(para)
msgid "Nickolay V. Shmyrev"
msgstr "Nickolay V. Shmyrev"

#: C/evince.xml:37(year)
msgid "2004"
msgstr "2004"

#: C/evince.xml:38(holder)
#: C/evince.xml:61(orgname)
msgid "Sun Microsystems"
msgstr "Sun Microsystems"

#: C/evince.xml:49(publishername)
#: C/evince.xml:67(orgname)
#: C/evince.xml:93(para)
#: C/evince.xml:101(para)
msgid "GNOME Documentation Project"
msgstr "Dokumentationsprojekt för GNOME"

#: C/evince.xml:2(para)
msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
msgstr "Tillstånd att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument ges under villkoren i GNU Free Documentation License (GFDL), version 1.1 eller senare, utgivet av Free Software Foundation utan standardavsnitt och omslagstexter.  En kopia av GFDL finns att hämta på denna <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">länk</ulink> eller i filen COPYING-DOCS som medföljer denna handbok."

#: C/evince.xml:12(para)
msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
msgstr "Denna handbok utgör en av flera GNOME-handböcker som distribueras under villkoren i GFDL.  Om du vill distribuera denna handbok separat från övriga handböcker kan du göra detta genom att lägga till en kopia av licensavtalet i handboken enligt instruktionerna i avsnitt 6 i licensavtalet."

#: C/evince.xml:19(para)
msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
msgstr "Flera namn på produkter och tjänster är registrerade varumärken. I de fall dessa namn förekommer i GNOME-dokumentation - och medlemmarna i GNOME-dokumentationsprojektet är medvetna om dessa varumärken - är de skrivna med versaler eller med inledande versal."

#: C/evince.xml:35(para)
msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
msgstr "DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I \"BEFINTLIGT SKICK\" UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER ATT DOKUMENTET ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET INTE INNEHÅLLER NÅGRA FELAKTIGHETER, ÄR LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER INTE STRIDER MOT LAG. HELA RISKEN VAD GÄLLER KVALITET, EXAKTHET OCH UTFÖRANDE AV DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET LIGGER HELT OCH HÅLLET PÅ ANVÄNDAREN. OM ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV ETT DOKUMENT SKULLE VISA SIG INNEHÅLLA FELAKTIGHETER I NÅGOT HÄNSEENDE ÄR DET DU (INTE DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN, FÖRFATTAREN ELLER NÅGON ANNAN MEDARBETARE) SOM FÅR STÅ FÖR ALLA EVENTUELLA KOSTNADER FÖR SERVICE, REPARATIONER ELLER KORRIGERINGAR. DENNA GARANTIFRISKRIVNING UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA LICENSAVTAL. DETTA INNEBÄR ATT ALL ANVÄNDNING AV ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV ETT DOKUMENT BEVILJAS ENDAST UNDER DENNA ANSVARSFRISKRIVNING;"

#: C/evince.xml:55(para)
msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
msgstr "UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ELLER INOM RAMEN FÖR NÅGON LAGSTIFTNING, OAVSETT OM DET GÄLLER KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), KONTRAKT ELLER DYLIKT, SKA FÖRFATTAREN, DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN ELLER ANNAN MEDARBETARE ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE AV DOKUMENTET ELLER AV EN MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET ELLER NÅGON LEVERANTÖR TILL NÅGON AV NÄMNDA PARTER STÄLLAS ANSVARIG GENTEMOT NÅGON FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR BETRÄFFANDE FÖRLORAD GOODWILL, HINDER I ARBETET, DATORHAVERI ELLER NÅGRA ANDRA TÄNKBARA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM KAN UPPKOMMA PÅ GRUND AV ELLER RELATERAT TILL ANVÄNDNINGEN AV DOKUMENTET ELLER MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET, ÄVEN OM PART SKA HA BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

#: C/evince.xml:28(para)
msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
msgstr "DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS UNDER VILLKOREN I GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE ENDAST UNDER FÖLJANDE FÖRUTSÄTTNINGAR: <placeholder-1/>"

#: C/evince.xml:59(firstname)
msgid "Sun"
msgstr "Suns"

#: C/evince.xml:60(surname)
msgid "GNOME Documentation Team"
msgstr "GNOME-dokumentationsteam"

#: C/evince.xml:64(firstname)
msgid "Nickolay V."
msgstr "Nickolay V."

#: C/evince.xml:65(surname)
msgid "Shmyrev"
msgstr "Shmyrev"

#: C/evince.xml:68(email)
msgid "nshmyrev@yandex.ru"
msgstr "nshmyrev@yandex.ru"

#: C/evince.xml:88(revnumber)
msgid "Evince Document Viewer Manual V1.1"
msgstr "Handbok för Dokumentvisaren Evince v1.1"

#: C/evince.xml:89(date)
msgid "2008-04-05"
msgstr "2008-04-05"

#: C/evince.xml:91(para)
msgid "Niels Giesen"
msgstr "Niels Giesen"

#: C/evince.xml:92(para)
msgid "Claude Paroz"
msgstr "Claude Paroz"

#: C/evince.xml:97(revnumber)
msgid "Evince Document Viewer Manual V1.0"
msgstr "Handbok för Dokumentvisaren Evince v1.0"

#: C/evince.xml:98(date)
msgid "2005-04-06"
msgstr "2005-04-06"

#: C/evince.xml:106(releaseinfo)
msgid "This manual describes version 0.2 of Evince Document Viewer"
msgstr "Den här handboken beskriver version 0.2 av Dokumentvisaren Evince"

#: C/evince.xml:109(title)
msgid "Feedback"
msgstr "Återkoppling"

#: C/evince.xml:110(para)
msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Evince Document Viewer application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
msgstr "För att rapportera ett fel eller komma med ett förslag angående Dokumentvisaren Evince eller denna handbok, följ instruktionerna på <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME:s återkopplingssida</ulink>."

#: C/evince.xml:117(primary)
msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisaren Evince"

#: C/evince.xml:120(primary)
msgid "evince"
msgstr "evince"

#: C/evince.xml:128(title)
msgid "Introduction"
msgstr "Introduktion"

#: C/evince.xml:129(para)
msgid "The <application>Evince Document Viewer</application> application enables you to view documents of various formats like Portable Document Format (PDF) files and PostScript files. <application>Evince Document Viewer</application> follows Freedesktop.org and GNOME standards to provide integration with Desktop Environment."
msgstr "Programmet <application>Dokumentvisaren Evince</application> låter dig visa dokument av olika format, såsom Portable Document Format-filer (PDF) och PostScript-filer. <application>Dokumentvisaren Evince</application> följer standarderna från Freedesktop.org och GNOME för att tillhandahålla integration med skrivbordsmiljön."

#: C/evince.xml:136(title)
msgid "Getting Started"
msgstr "Komma igång"

#: C/evince.xml:139(title)
msgid "To Start Evince Document Viewer"
msgstr "Starta Dokumentvisaren Evince"

#: C/evince.xml:140(para)
msgid "<application>Evince Document Viewer</application> starts when you open a document such as a PDF or PostScript file."
msgstr "<application>Dokumentvisaren Evince</application> startar när du öppnar ett dokument såsom en PDF- eller PostScript-fil."

#: C/evince.xml:141(para)
msgid "Alternatively, you can start <application>Evince Document Viewer</application> from the command line, with the command: <command>evince</command>."
msgstr "Alternativt kan du starta <application>Dokumentvisaren Evince</application> från kommandoraden, med kommandot: <command>evince</command>."

#: C/evince.xml:146(title)
msgid "When You Start Evince Document Viewer"
msgstr "När du startar Dokumentvisaren Evince"

#: C/evince.xml:147(para)
msgid "When you start <application>Evince Document Viewer</application>, the following window is displayed."
msgstr "När du startar <application>Dokumentvisaren Evince</application> kommer följande fönster att visas."

#: C/evince.xml:151(title)
msgid "Evince Document Viewer Window"
msgstr "Dokumentvisaren Evince-fönstret"

#: C/evince.xml:158(phrase)
msgid "Shows Evince Document Viewer main window. Contains titlebar, menubar, toolbar and display area. Menubar contains File, Edit, View, Go and Help menus."
msgstr "Visar huvudfönstret i Dokumentvisaren Evince. Innehåller titelrad, menyrad, verktygsrad och visningsruta. Menyraden innehåller menyerna Arkiv, Redigera, Visa, Gå och Hjälp."

#: C/evince.xml:164(para)
msgid "The <application>Evince Document Viewer</application> window contains the following elements:"
msgstr "Fönstret i <application>Dokumentvisaren Evince</application> innehåller följande element:"

#: C/evince.xml:168(term)
#: C/evince.xml:216(para)
msgid "Menubar"
msgstr "Menyrad"

#: C/evince.xml:170(para)
msgid "The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work with documents in <application>Evince Document Viewer</application>."
msgstr "Menyerna på menyraden innehåller alla kommandon som du behöver för att arbeta med dokument i <application>Dokumentvisaren Evince</application>."

#: C/evince.xml:174(term)
msgid "Toolbar"
msgstr "Verktygsrad"

#: C/evince.xml:176(para)
msgid "The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the menubar."
msgstr "Verktygsraden innehåller en mindre uppsättning kommandon som du kan komma åt från menyraden."

#: C/evince.xml:180(term)
msgid "Display area"
msgstr "Visningsrutan"

#: C/evince.xml:182(para)
msgid "The display area displays the document."
msgstr "Visningsrutan visar dokumentet."

#: C/evince.xml:196(para)
msgid "UI Component"
msgstr "Komponent"

#: C/evince.xml:198(para)
#: C/evince.xml:646(para)
msgid "Action"
msgstr "Åtgärd"

#: C/evince.xml:203(para)
msgid "Window"
msgstr "Fönster"

#: C/evince.xml:207(para)
msgid "Drag a file into the <application>Evince Document Viewer</application> window from another application such as a file manager."
msgstr "Dra en fil till fönstret för <application>Dokumentvisaren Evince</application> från ett annat program, såsom en filhanterare."

#: C/evince.xml:210(para)
msgid "Double-click on the file name in the file manager"
msgstr "Dubbelklicka på filnamnet i filhanteraren"

#: C/evince.xml:217(para)
#: C/evince.xml:244(para)
msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Öppna</guimenuitem></menuchoice>."

#: C/evince.xml:221(para)
msgid "Shortcut keys"
msgstr "Snabbtangenter"

#: C/evince.xml:222(para)
msgid "Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
msgstr "Tryck på <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."

#: C/evince.xml:187(para)
msgid "In <application>Evince Document Viewer</application>, you can perform the same action in several ways. For example, you can open a document in the following ways: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><placeholder-1/><placeholder-2/></tgroup></informaltable>"
msgstr "I <application>Dokumentvisaren Evince</application>, kan du genomföra samma åtgärd på flera olika sätt. Till exempel kan du öppna ett dokument på följande sätt: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><placeholder-1/><placeholder-2/></tgroup></informaltable>"

#: C/evince.xml:228(para)
msgid "This manual documents functionality from the menubar."
msgstr "Den här handboken dokumenterar funktionaliteten på menyraden."

#: C/evince.xml:236(title)
msgid "Usage"
msgstr "Användning"

#: C/evince.xml:240(title)
msgid "To Open A Document"
msgstr "Öppna ett dokument"

#: C/evince.xml:241(para)
msgid "To open a document, perform the following steps:"
msgstr "Genomför följande steg för att öppna ett dokument:"

#: C/evince.xml:248(para)
msgid "In the <guilabel>Open Document</guilabel> dialog, select the file you want to open."
msgstr "I dialogrutan <guilabel>Öppna dokument</guilabel>, välj filen som du vill öppna."

#: C/evince.xml:253(para)
msgid "Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Evince Document Viewer</application> displays the name of the document in the titlebar of the window."
msgstr "Klicka på <guibutton>Öppna</guibutton>. <application>Dokumentvisaren Evince</application> visar namnet på dokumentet i titelraden på fönstret."

#: C/evince.xml:258(para)
msgid "To open another document, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. <application>Evince Document Viewer</application> opens each file in a new window."
msgstr "För att öppna ett annat dokument, välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Öppna</guimenuitem></menuchoice> igen. <application>Dokumentvisaren Evince</application> öppnar varje fil i ett nytt fönster."

#: C/evince.xml:261(para)
msgid "If you try to open a document with format that <application>Evince Document Viewer</application> does not recognize, the application displays an error message."
msgstr "Om du försöker att öppna ett dokument med ett format som <application>Dokumentvisaren Evince</application> inte känner till, kommer programmet att visa ett felmeddelande."

#: C/evince.xml:267(title)
msgid "To Navigate Through a Document"
msgstr "Navigera genom ett dokument"

#: C/evince.xml:268(para)
msgid "You can navigate through a file as follows:"
msgstr "Du kan navigera genom en fil på följande sätt:"

#: C/evince.xml:271(para)
msgid "To view the next page, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next Page</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att visa nästa sida, välj <menuchoice><guimenu>Gå</guimenu><guimenuitem>Nästa sida</guimenuitem></menuchoice>."

#: C/evince.xml:275(para)
msgid "To view the previous page, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous Page</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att visa föregående sida, välj <menuchoice><guimenu>Gå</guimenu><guimenuitem>Föregående sida</guimenuitem></menuchoice>."

#: C/evince.xml:279(para)
msgid "To view the first page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>First Page</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att visa första sida i dokumentet, välj <menuchoice><guimenu>Gå</guimenu><guimenuitem>Första sidan</guimenuitem></menuchoice>."

#: C/evince.xml:283(para)
msgid "To view the last page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Last Page</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att visa sista sidan i dokumentet, välj <menuchoice><guimenu>Gå</guimenu><guimenuitem>Sista sidan</guimenuitem></menuchoice>."

#: C/evince.xml:287(para)
msgid "To view a particular page, enter the page number or page label in the text box on the toolbar, then press <keycap>Return</keycap>."
msgstr "För att visa en specifik sida, ange sidans nummer eller sidetikett i textrutan på verktygsraden, tryck sedan på <keycap>Return</keycap>."

#: C/evince.xml:294(title)
msgid "To Scroll a Page"
msgstr "Rulla en sida"

#: C/evince.xml:295(para)
msgid "To display the page contents that are not currently displayed in the display area, use the following methods:"
msgstr "Använd följande metoder för att visa sidinnehållet som för närvarande inte visas i visningsrutan:"

#: C/evince.xml:298(para)
msgid "Use the arrow keys or space key on the keyboard."
msgstr "Använd piltangenterna eller blankstegstangenten på tangentbordet."

#: C/evince.xml:301(para)
msgid "Drag the display area by clicking with the middle mouse button somewhere in the document and then moving the mouse. For example, to scroll down the page, drag the display area upwards in the window."
msgstr "Dra visningsrutan genom att klicka med mittenknappen på musen någonstans i dokumentet och flytta sedan musen. Till exempel, för att rulla nedåt i sidan, dra visningsrutan uppåt i fönstret."

#: C/evince.xml:304(para)
msgid "Use the scrollbars on the window."
msgstr "Använd rullisterna i fönstret."

#: C/evince.xml:311(title)
msgid "To Change the Page Size"
msgstr "Ändra sidstorleken"

#: C/evince.xml:312(para)
msgid "You can use the following methods to resize a page in the <application>Evince Document Viewer</application> display area:"
msgstr "Du kan använda följande metoder för att förstora eller förminska en sida i visningsrutan i <application>Dokumentvisaren Evince</application>:"

#: C/evince.xml:317(para)
msgid "To increase the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att öka sidstorleken, välj <menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Zooma in</guimenuitem></menuchoice>."

#: C/evince.xml:322(para)
msgid "To decrease the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att minska sidstorleken, välj <menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Zooma ut</guimenuitem></menuchoice>."

#: C/evince.xml:327(para)
msgid "To resize a page to have the same width as the <application>Evince Document Viewer</application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Fit page width</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att förstora eller förminska en sida till samma bredd som visningsrutan i <application>Dokumentvisaren Evince</application>, välj <menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Anpassa till sidbredd</guimenuitem></menuchoice>."

#: C/evince.xml:332(para)
msgid "To resize a page to fit within the <application>Evince Document Viewer</application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Best Fit</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att förstora eller förminska en sida för att passa in i visningsrutan i <application>Dokumentvisaren Evince</application>, välj <menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Bästa anpassning</guimenuitem></menuchoice>."

#: C/evince.xml:337(para)
msgid "To resize the <application>Evince Document Viewer</application> window to have the same width and height as the screen, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice>. To resize the <application>Evince Document Viewer</application> window to the original size, click on the <guibutton>Exit Full Screen</guibutton> button."
msgstr "För att förstora fönstret i <application>Dokumentvisaren Evince</application> till att ha samma bredd och höjd som skärmen, välj <menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Helskärm</guimenuitem></menuchoice>. För att förstora eller förminska fönstret i <application>Dokumentvisaren Evince</application> till att ha ursprunglig storlek, klicka på knappen <guibutton>Lämna helskärmsläget</guibutton>."

#: C/evince.xml:345(title)
msgid "To View Pages or Document Structure"
msgstr "Visa sidor eller dokumentstruktur"

#: C/evince.xml:346(para)
msgid "To view bookmarks or pages, perform the following steps:"
msgstr "Genomför följande steg för att visa bokmärken eller sidor:"

#: C/evince.xml:350(para)
msgid "Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Sidebar</guimenuitem></menuchoice> or press <keycap>F9</keycap>."
msgstr "Välj <menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Sidopanel</guimenuitem></menuchoice> eller tryck på <keycap>F9</keycap>."

#: C/evince.xml:355(para)
msgid "Use the drop-down list in the side-pane header to select whether to display document structure or pages in the side pane."
msgstr "Använd rullgardinslistan i sidopanels huvud för att välja huruvida dokumentstruktur eller sidor i sidopanelen ska visas."

#: C/evince.xml:360(para)
msgid "Use the side-pane scrollbars to display the required item or page in the side pane."
msgstr "Använd sidopanelens rullister för att visa det begärda objektet eller sidan i sidopanelen."

#: C/evince.xml:365(para)
msgid "Click on an entry to navigate to that location in the document. Click on a page to navigate to that page in the document."
msgstr "Klicka på ett objekt för att navigera till den platsen i dokumentet. Klicka på en sida för att navigera till den sidan i dokumentet."

#: C/evince.xml:371(title)
msgid "To View the Properties of a Document"
msgstr "Visa egenskaperna för ett dokument"

#: C/evince.xml:372(para)
msgid "To view the properties of a document, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Properties</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att visa egenskaperna för ett dokument, välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Egenskaper</guimenuitem></menuchoice>."

#: C/evince.xml:378(para)
msgid "The <guilabel>Properties</guilabel> dialog displays all information available"
msgstr "Dialogrutan <guilabel>Egenskaper</guilabel> visar all information som finns tillgänglig"

#: C/evince.xml:384(title)
msgid "To Print a Document"
msgstr "Skriv ut ett dokument"

#: C/evince.xml:385(para)
msgid "To print a Document, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att skriva ut ett dokument, välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Skriv ut</guimenuitem></menuchoice>."

#: C/evince.xml:389(para)
msgid "If you cannot choose the <guimenuitem>Print</guimenuitem> menu item, the author of the document has disabled the print option for this document. To enable the print option, you must enter the master password when you open the document. See <xref linkend=\"evince-password\"/> for more information about password-protected files."
msgstr "Om du inte kan välja menyobjektet <guimenuitem>Skriv ut</guimenuitem>, kan författaren av dokumentet inaktiverat utskriftsalternativet för det här dokumentet. För att aktivera utskriftsalternativet måste du mata in huvudlösenordet när du öppnar dokumentet. Se <xref linkend=\"evince-password\"/> för mer information om lösenordsskyddade filer."

#: C/evince.xml:393(para)
msgid "The <guilabel>Print</guilabel> dialog has the following tabbed sections:"
msgstr "Dialogrutan <guilabel>Skriv ut</guilabel> har följande flikade sektioner:"

#: C/evince.xml:399(link)
#: C/evince.xml:415(title)
msgid "Job"
msgstr "Jobb"

#: C/evince.xml:404(link)
#: C/evince.xml:437(title)
#: C/evince.xml:439(guilabel)
msgid "Printer"
msgstr "Skrivare"

#: C/evince.xml:409(link)
#: C/evince.xml:531(title)
msgid "Paper"
msgstr "Papper"

#: C/evince.xml:417(guilabel)
msgid "Print range"
msgstr "Utskriftsintervall"

#: C/evince.xml:419(para)
msgid "Select one of the following options to determine how many pages to print:"
msgstr "Välj ett av följande alternativ för att bestämma hur många sidor som ska skrivas ut:"

#: C/evince.xml:422(guilabel)
msgid "All"
msgstr "Alla"

#: C/evince.xml:423(para)
msgid "Select this option to print all of the pages in the document."
msgstr "Välj det här alternativet för att skriva ut alla sidorna i dokumentet."

#: C/evince.xml:426(guilabel)
msgid "Pages From"
msgstr "Sidor från"

#: C/evince.xml:427(para)
msgid "Select this option to print the selected range of pages in the document. Use the spin boxes to specify the first page and last page of the range."
msgstr "Välj det här alternativet för att skriva ut det valda intervallet av sidor i dokumentet. Använd väljaren för att ange första och sista sidan i intervallet."

#: C/evince.xml:441(para)
msgid "Use this drop-down list to select the printer to which you want to print the document."
msgstr "Använd den här rullgardinslistan för att välja skrivaren till vilken du vill skriva ut dokumentet."

#: C/evince.xml:443(para)
msgid "The <guilabel>Create a PDF document</guilabel> option is not supported in this version of <application>Evince Document Viewer</application>."
msgstr "Alternativet <guilabel>Skapa ett PDF-dokument</guilabel> stöds inte av den här versionen av <application>Dokumentvisaren Evince</application>."

#: C/evince.xml:449(guilabel)
msgid "Settings"
msgstr "Inställningar"

#: C/evince.xml:451(para)
msgid "Use this drop-down list to select the printer settings."
msgstr "Använd den här rullgardinslistan för att välja skrivarinställningar."

#: C/evince.xml:453(para)
msgid "To configure the printer, click <guibutton>Configure</guibutton>. For example, you can enable or disable duplex printing, or schedule delayed printing, if this functionality is supported by the printer."
msgstr "För att konfigurera skrivaren, klicka på <guibutton>Konfigurera</guibutton>. Till exempel kan du aktivera eller inaktivera dubbelsidig utskrift, eller schemalägga utskriften, om funktionaliteten stöds av skrivaren."

#: C/evince.xml:457(guilabel)
msgid "Location"
msgstr "Plats"

#: C/evince.xml:459(para)
msgid "Use this drop-down list to select one of the following print destinations:"
msgstr "Använd den här rullgardinslistan för att välja ett av följande utskriftsmål:"

#: C/evince.xml:464(guilabel)
msgid "CUPS"
msgstr "CUPS"

#: C/evince.xml:466(para)
msgid "Print the document to a CUPS printer."
msgstr "Skriv ut dokumentet på en CUPS-skrivare."

#: C/evince.xml:470(para)
msgid "If the selected printer is a CUPS printer, <guilabel>CUPS</guilabel> is the only entry in this drop-down list."
msgstr "Om den valda skrivaren är en CUPS-skrivare, är <guilabel>CUPS</guilabel> det enda objektet i den här rullgardinslistan."

#: C/evince.xml:477(guilabel)
msgid "lpr"
msgstr "lpr"

#: C/evince.xml:479(para)
msgid "Print the document to a printer."
msgstr "Skriv ut dokumentet på en skrivare."

#: C/evince.xml:485(guilabel)
msgid "File"
msgstr "Fil"

#: C/evince.xml:487(para)
msgid "Print the document to a PostScript file."
msgstr "Skriv ut dokumentet till en PostScript-fil."

#: C/evince.xml:490(para)
msgid "Click <guibutton>Save As</guibutton> to display a dialog where you specify the name and location of the PostScript file."
msgstr "Klicka på <guibutton>Spara som</guibutton> för att visa en dialogruta där du anger namnet och platsen för PostScript-filen."

#: C/evince.xml:496(guilabel)
msgid "Custom"
msgstr "Anpassad"

#: C/evince.xml:498(para)
msgid "Use the specified command to print the document."
msgstr "Använd det angivna kommandot för att skriva ut dokumentet."

#: C/evince.xml:501(para)
msgid "Type the name of the command in the text box. Include all command-line arguments."
msgstr "Skriv in namnet på kommandot i textrutan. Inkludera alla kommandoradsargument."

#: C/evince.xml:509(guilabel)
msgid "State"
msgstr "Tillstånd"

#: C/evince.xml:511(para)
#: C/evince.xml:517(para)
#: C/evince.xml:523(para)
msgid "This functionality is not supported in this version of <application>Evince Document Viewer</application>."
msgstr "Den här funktionaliteten stöds inte i den här versionen av <application>Dokumentvisaren Evince</application>."

#: C/evince.xml:515(guilabel)
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: C/evince.xml:521(guilabel)
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"

#: C/evince.xml:533(guilabel)
msgid "Paper size"
msgstr "Pappersstorlek"

#: C/evince.xml:535(para)
msgid "Use this drop-down list to select the size of the paper to which you want to print the document."
msgstr "Använd den här rullgardinslistan för att välja storleken på pappret till vilket du vill skriva ut dokumentet."

#: C/evince.xml:538(guilabel)
msgid "Width"
msgstr "Bredd"

#: C/evince.xml:540(para)
msgid "Use this spin box to specify the width of the paper. Use the adjacent drop-down list to change the measurement unit."
msgstr "Använd den här väljaren för att ange bredden på pappret. Använd den närliggande rullgardinslistan för att ändra mätenheten."

#: C/evince.xml:543(guilabel)
msgid "Height"
msgstr "Höjd"

#: C/evince.xml:545(para)
msgid "Use this spin box to specify the height of the paper."
msgstr "Använd den här väljaren för att ange höjden på pappret."

#: C/evince.xml:548(guilabel)
msgid "Feed orientation"
msgstr "Matningsorientering"

#: C/evince.xml:550(para)
msgid "Use this drop-down list to select the orientation of the paper in the printer."
msgstr "Använd den här rullgardinslistan för att välja orienteringen på pappret i skrivaren."

#: C/evince.xml:553(guilabel)
msgid "Page orientation"
msgstr "Sidorientering"

#: C/evince.xml:555(para)
msgid "Use this drop-down list to select the page orientation."
msgstr "Använd den här rullgardinslistan för att välja sidorienteringen."

#: C/evince.xml:558(guilabel)
msgid "Layout"
msgstr "Layout"

#: C/evince.xml:560(para)
msgid "Use this drop-down list to select the page layout. A preview of each layout that you select is displayed in the <guilabel>Preview</guilabel> area."
msgstr "Använd den här rullgardinslistan för att välja sidlayouten. En förhandsvisning av varje layout som du väljer visas i rutan <guilabel>Förhandsgranskning</guilabel>."

#: C/evince.xml:563(guilabel)
msgid "Paper Tray"
msgstr "Utskriftsfack"

#: C/evince.xml:565(para)
msgid "Use this drop-down list to select the paper tray."
msgstr "Använd den här rullgardinslistan för att välja utskriftsfacket."

#: C/evince.xml:575(title)
msgid "To Copy a Document"
msgstr "Kopiera ett dokument"

#: C/evince.xml:576(para)
msgid "To copy a file, perform the following steps:"
msgstr "Genomför följande steg för att kopiera en fil:"

#: C/evince.xml:580(para)
msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save a Copy</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Spara en kopia</guimenuitem></menuchoice>."

#: C/evince.xml:585(para)
msgid "Type the new filename in the <guilabel>Filename</guilabel> text box in the <guilabel>Save a Copy</guilabel> dialog."
msgstr "Ange filnamnet i textrutan <guilabel>Filnamn</guilabel> i dialogrutan <guilabel>Spara en kopia</guilabel>."

#: C/evince.xml:588(para)
msgid "If necessary, specify the location of the copied document. By default, copies are saved in your home directory."
msgstr "Om det behövs, ange platsen för dokumentkopian. Som standard sparas kopior i din hemkatalog."

#: C/evince.xml:593(para)
msgid "Click <guibutton>Save</guibutton>."
msgstr "Klicka på <guibutton>Spara</guibutton>."

#: C/evince.xml:602(title)
msgid "To Work With Password-Protected Documents"
msgstr "Arbeta med lösenordsskyddade dokument"

#: C/evince.xml:603(para)
msgid "An author can use the following password levels to protect a document:"
msgstr "En författare kan använda följande lösenordsnivåer för att skydda ett dokument."

#: C/evince.xml:608(para)
msgid "User password that allows others only to read the document."
msgstr "Användarlösenord som endast låter andra läsa dokumentet."

#: C/evince.xml:612(para)
msgid "Master password that allows others to perform additional actions, such as print the document."
msgstr "Huvudlösenord som låter andra genomföra ytterligare åtgärder, såsom att skriva ut dokumentet."

#: C/evince.xml:616(para)
msgid "When you try to open a password-protected document, <application>Evince Document Viewer</application> displays a security dialog. Type either the user password or the master password in the <guilabel>Enter document password</guilabel> text box, then click <guibutton>Open Document</guibutton>."
msgstr "När du försöker att öppna ett lösenordsskyddat dokument, kommer <application>Dokumentvisaren Evince</application> att visa en säkerhetsdialogruta. Ange antingen användarlösenordet eller huvudlösenordet i textrutan <guilabel>Ange lösenord för dokumentet</guilabel>, klicka sedan på <guibutton>Öppna dokument</guibutton>."

#: C/evince.xml:623(title)
msgid "To Close a Document"
msgstr "Stänga ett dokument"

#: C/evince.xml:624(para)
msgid "To close a document, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att stänga ett dokument, välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Stäng</guimenuitem></menuchoice>."

#: C/evince.xml:626(para)
msgid "If the window is the last <application>Evince Document Viewer</application> window open, the application exits."
msgstr "Om fönstret är det sista öppnade fönstret av <application>Dokumentvisaren Evince</application>, kommer programmet att avslutas."

#: C/evince.xml:635(title)
msgid "Shortcuts"
msgstr "Snabbtangenter"

#: C/evince.xml:636(para)
msgid "Below is a list of all shortcuts present in <application>Evince Document Viewer</application>:"
msgstr "Nedan är en lista över alla snabbtangenter som finns i <application>Dokumentvisaren Evince</application>:"

#: C/evince.xml:644(para)
msgid "Shortcut"
msgstr "Snabbtangent"

#: C/evince.xml:651(keycap)
#: C/evince.xml:655(keycap)
#: C/evince.xml:659(keycap)
#: C/evince.xml:663(keycap)
#: C/evince.xml:667(keycap)
#: C/evince.xml:671(keycap)
#: C/evince.xml:676(keycap)
#: C/evince.xml:682(keycap)
#: C/evince.xml:701(keycap)
#: C/evince.xml:747(keycap)
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"

#: C/evince.xml:651(keycap)
msgid "O"
msgstr "O"

#: C/evince.xml:652(para)
msgid "Open an existing document"
msgstr "Öppna ett befintligt dokument"

#: C/evince.xml:655(keycap)
msgid "S"
msgstr "S"

#: C/evince.xml:656(para)
msgid "Save a copy of the current document"
msgstr "Spara en kopia av aktuellt dokument"

#: C/evince.xml:659(keycap)
msgid "P"
msgstr "P"

#: C/evince.xml:660(para)
msgid "Print document"
msgstr "Skriv ut dokument"

#: C/evince.xml:663(keycap)
msgid "W"
msgstr "W"

#: C/evince.xml:664(para)
msgid "Close window"
msgstr "Stäng fönster"

#: C/evince.xml:667(keycap)
msgid "C"
msgstr "C"

#: C/evince.xml:668(para)
msgid "Copy selection"
msgstr "Kopiera markering"

#: C/evince.xml:671(keycap)
msgid "A"
msgstr "A"

#: C/evince.xml:672(para)
msgid "Select All"
msgstr "Markera allt"

#: C/evince.xml:676(keycap)
msgid "F"
msgstr "F"

#: C/evince.xml:677(para)
msgid "<keycap>/</keycap> (slash)"
msgstr "<keycap>/</keycap> (snedstreck)"

#: C/evince.xml:679(para)
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Sök efter ett ord eller fras i dokumentet"

#: C/evince.xml:682(keycap)
msgid "G"
msgstr "G"

#: C/evince.xml:683(para)
msgid "Find next"
msgstr "Sök nästa"

#: C/evince.xml:687(para)
msgid "<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo> (plus sign)"
msgstr "<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo> (plustecken)"

#: C/evince.xml:688(keycap)
msgid "+"
msgstr "+"

#: C/evince.xml:689(keycap)
msgid "="
msgstr "="

#: C/evince.xml:691(para)
msgid "Zoom in"
msgstr "Zooma in"

#: C/evince.xml:695(para)
msgid "<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo> (minus sign)"
msgstr "<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo> (minustecken)"

#: C/evince.xml:696(keycap)
msgid "-"
msgstr "-"

#: C/evince.xml:698(para)
msgid "Zoom out"
msgstr "Zooma ut"

#: C/evince.xml:701(keycap)
msgid "R"
msgstr "R"

#: C/evince.xml:702(para)
msgid "Reload the document"
msgstr "Läs om dokumentet"

#: C/evince.xml:706(keycap)
#: C/evince.xml:731(keycap)
msgid "Page Up"
msgstr "Page Up"

#: C/evince.xml:707(para)
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Gå föregående sida"

#: C/evince.xml:710(keycap)
#: C/evince.xml:735(keycap)
msgid "Page Down"
msgstr "Page Down"

#: C/evince.xml:711(para)
msgid "Go to the next page"
msgstr "Gå till nästa sida"

#: C/evince.xml:715(keycap)
#: C/evince.xml:723(keycap)
msgid "Space"
msgstr "Blanksteg"

#: C/evince.xml:716(keycap)
#: C/evince.xml:723(keycap)
#: C/evince.xml:725(keycap)
#: C/evince.xml:731(keycap)
#: C/evince.xml:735(keycap)
msgid "Shift"
msgstr "Skift"

#: C/evince.xml:716(keycap)
#: C/evince.xml:724(keycap)
msgid "Backspace"
msgstr "Backsteg"

#: C/evince.xml:717(keycap)
#: C/evince.xml:725(keycap)
msgid "Return"
msgstr "Return"

#: C/evince.xml:719(para)
msgid "Scroll forward"
msgstr "Rulla framåt"

#: C/evince.xml:727(para)
msgid "Scroll backward"
msgstr "Rulla bakåt"

#: C/evince.xml:732(para)
msgid "Go a bunch of pages up"
msgstr "Gå ett antal sidor upp"

#: C/evince.xml:736(para)
msgid "Go a bunch of pages down"
msgstr "Gå ett antal sidor ned"

#: C/evince.xml:739(keycap)
msgid "Home"
msgstr "Home"

#: C/evince.xml:740(para)
msgid "Go to the first page"
msgstr "Gå till första sidan"

#: C/evince.xml:743(keycap)
msgid "End"
msgstr "End"

#: C/evince.xml:744(para)
msgid "Go to the last page"
msgstr "Gå till sista sidan"

#: C/evince.xml:747(keycap)
msgid "L"
msgstr "L"

#: C/evince.xml:748(para)
msgid "Go to page by number or label"
msgstr "Gå till sida efter siffra eller etikett"

#: C/evince.xml:751(keycap)
msgid "F1"
msgstr "F1"

#: C/evince.xml:752(para)
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"

#: C/evince.xml:755(keycap)
msgid "F5"
msgstr "F5"

#: C/evince.xml:756(para)
msgid "Run document as presentation"
msgstr "Kör dokumentet som presentation"

#: C/evince.xml:759(keycap)
msgid "F9"
msgstr "F9"

#: C/evince.xml:760(para)
msgid "Show or hide the side pane"
msgstr "Visa eller dölj sidopanelen"

#: C/evince.xml:763(keycap)
msgid "F11"
msgstr "F11"

#: C/evince.xml:764(para)
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Växla helskärmsläge"

#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
#: C/evince.xml:0(None)
msgid "translator-credits"
msgstr "Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2008"