Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sq.po
blob: bdcbfaf02e95f7c6e616860b8e026f914807920e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
# Përkthimi i mesazheve të evince në shqip
# This file is distributed under the same license as the Evince package.
# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince.HEAD.sq\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-17 05:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-17 10:49+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:534
msgid "_Remove Toolbar"
msgstr "_Hiq panelin e instrumentëve"

#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-toolbar-editor.c:555
msgid "Separator"
msgstr "Ndarës"

#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3133
msgid "Best Fit"
msgstr "Përshtatja më e mirë"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:49
msgid "Fit Page Width"
msgstr "Përshtat gjerësinë e faqes"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:51
msgid "50%"
msgstr "50%"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:52
msgid "75%"
msgstr "75%"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:53
msgid "100%"
msgstr "100%"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:54
msgid "125%"
msgstr "125%"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:55
msgid "150%"
msgstr "150%"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:56
msgid "175%"
msgstr "175%"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:57
msgid "200%"
msgstr "200%"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:58
msgid "300%"
msgstr "300%"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:59
msgid "400%"
msgstr "400%"

#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:608
msgid "Document Viewer"
msgstr "Shikues dokumentesh"

#: ../data/evince.desktop.in.in.h:2
msgid "View multipage documents"
msgstr "Shiko dokumentë shumfaqësh"

#: ../data/evince-password.glade.h:1
msgid "*"
msgstr "*"

#: ../data/evince-password.glade.h:2
msgid "_Password:"
msgstr "_Fjalëkalimi:"

#: ../data/evince-properties.glade.h:1
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Autori:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:2
msgid "<b>Created:</b>"
msgstr "<b>Krijuar:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:3
msgid "<b>Creator:</b>"
msgstr "<b>Krijuesi:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:4
msgid "<b>Format:</b>"
msgstr "<b>Formati:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:5
msgid "<b>Keywords:</b>"
msgstr "<b>Fjalë kyçe:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:6
msgid "<b>Modified:</b>"
msgstr "<b>Ndryshuar:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:7
msgid "<b>Number of Pages:</b>"
msgstr "<b>Numri i faqeve:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:8
msgid "<b>Optimized:</b>"
msgstr "<b>Optimizuar:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:9
msgid "<b>Producer:</b>"
msgstr "<b>Prodhues:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:10
msgid "<b>Security:</b>"
msgstr "<b>Siguria:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:11
msgid "<b>Subject:</b>"
msgstr "<b>Subjekti:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:12
msgid "<b>Title:</b>"
msgstr "<b>Titulli:</b>"

#: ../data/evince.schemas.in.h:1
msgid "Default sidebar size"
msgstr "Madhësia e prezgjedhur e panelit anësor"

#: ../data/evince.schemas.in.h:2
msgid "Show sidebar by default"
msgstr "Zgjidh si të prezgjedhur shfaqjen e panelit anësor"

#: ../data/evince.schemas.in.h:3
msgid "Show statusbar by default"
msgstr "Shfaq, në mënyrë të prezgjedhur, panelin e e gjendjes"

#: ../data/evince.schemas.in.h:4
msgid "Show toolbar by default"
msgstr "Shfaq gjithmonë panelin e instrumentëve"

#: ../data/evince.schemas.in.h:5
msgid ""
"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. The "
"default size sets the sidebar's width in pixels based from the side of the "
"window. Any integer will be accepted. The sidebar will never shrink smaller "
"than the size of the text required to display Thumbnails or Index. Large "
"values will cause the sidebar to take up as much of the page display area as "
"possible relative to the window's size."
msgstr ""
"Paneli anësor është elementi anësor që përmban treguesin dhe listën e "
"miniaturave. Madhësia e prezgjedhur cakton gjerësinë e panelit në piksel nga "
"ana e dritares. Çdo numër i plotë pranohet. Paneli anësor nuk do të "
"zvogëlohet asnjëherë më shumë se madhësia e tekstit të nevojshëm për të "
"pasqyruar miniaturat apo treguesin. Vlerat e mëdha mund të shkaktojnë zënien "
"e një pjese të madhe të zonës së shfaqjes së faqes nga ana e panelit."

#: ../data/evince.schemas.in.h:6
msgid ""
"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. Two "
"boolean options, true makes sidebar visible by default while false makes "
"sidebar not visible by default"
msgstr ""
"Paneli anësor është elementi anësor që përmban treguesin dhe listën e "
"miniaturave. Dy opcione booleane, true bën që paneli të jetë gjithmonë i "
"dukshëm ndërsa false bën që paneli të jetë i padukshëm."

#: ../data/evince.schemas.in.h:7
msgid ""
"Statusbar is the standard bottom bar that display additional information "
"about links and other actions. Two boolean options, true makes the statusbar "
"visible by default while false makes sidebar not visible by default."
msgstr ""
"Paneli i gjëndjes është paneli i zakonshëm i poshtëm që shfaq informacione "
"shtesë mbi lidhjet dhe veprimet e tjera. Dy opcione booleane, true bën që "
"paneli të jetë gjithmonë i dukshëm ndërsa false bën që paneli të jetë i "
"padukshëm."

#: ../data/evince.schemas.in.h:8
msgid ""
"Toolbar is the top bar that contains navigation and zoom controls. Two "
"boolean options, true makes toolbar visible by default while false makes "
"toolbar not visible by default."
msgstr ""
"Paneli i instrumentëve është paneli i sipërm që përmban kontrollet e "
"lundrimit dhe zmadhimit. Dy opcione booleane, true bën që paneli të jetë "
"gjithmonë i dukshëm ndërsa false bën që paneli të jetë i padukshëm."

#: ../dvi/dvi-document.c:89
msgid "File not available"
msgstr "File jo në dispozicion"

#: ../dvi/dvi-document.c:102
msgid "DVI document has incorrect format"
msgstr "Dokumenti DVI është i një formati të parregullt"

#. translators: this is the document security state
#: ../pdf/ev-poppler.cc:527
msgid "Yes"
msgstr "Po"

#. translators: this is the document security state
#: ../pdf/ev-poppler.cc:530
msgid "No"
msgstr "Jo"

#: ../pdf/ev-poppler.cc:630
msgid "Type 1"
msgstr "Lloji 1"

#: ../pdf/ev-poppler.cc:632
msgid "Type 1C"
msgstr "Lloji 1C"

#: ../pdf/ev-poppler.cc:634
msgid "Type 3"
msgstr "Lloji 3"

#: ../pdf/ev-poppler.cc:636
msgid "TrueType"
msgstr "TrueType"

#: ../pdf/ev-poppler.cc:638
msgid "Type 1 (CID)"
msgstr "Lloji 1 (CID)"

#: ../pdf/ev-poppler.cc:640
msgid "Type 1C (CID)"
msgstr "Lloji 1C (CID)"

#: ../pdf/ev-poppler.cc:642
msgid "TrueType (CID)"
msgstr "TrueType (CID)"

#: ../pdf/ev-poppler.cc:644
msgid "Unknown font type"
msgstr "Lloj gërmë e panjohur"

#: ../pdf/ev-poppler.cc:670
msgid "No name"
msgstr "Pa emër"

#: ../pdf/ev-poppler.cc:678
msgid "Embedded subset"
msgstr "E nënpërbashkët e trupëzuar"

#: ../pdf/ev-poppler.cc:680
msgid "Embedded"
msgstr "Trupëzuar"

#: ../pdf/ev-poppler.cc:682
msgid "Not embedded"
msgstr "Jo e trupëzuar"

#: ../properties/ev-properties-main.c:114
msgid "Document"
msgstr "Dokument"

#: ../properties/ev-properties-view.c:173
msgid "None"
msgstr "Asnjë"

#: ../ps/gsdefaults.c:30
msgid "BBox"
msgstr "BBox"

#: ../ps/gsdefaults.c:31
msgid "Letter"
msgstr "Letter"

#: ../ps/gsdefaults.c:32
msgid "Tabloid"
msgstr "Tabloid"

#: ../ps/gsdefaults.c:33
msgid "Ledger"
msgstr "Regjistër"

#: ../ps/gsdefaults.c:34
msgid "Legal"
msgstr "Legal"

#: ../ps/gsdefaults.c:35
msgid "Statement"
msgstr "Deklaratë"

#: ../ps/gsdefaults.c:36
msgid "Executive"
msgstr "Executive"

#: ../ps/gsdefaults.c:37
msgid "A0"
msgstr "A0"

#: ../ps/gsdefaults.c:38
msgid "A1"
msgstr "A1"

#: ../ps/gsdefaults.c:39
msgid "A2"
msgstr "A2"

#: ../ps/gsdefaults.c:40
msgid "A3"
msgstr "A3"

#: ../ps/gsdefaults.c:41
msgid "A4"
msgstr "A4"

#: ../ps/gsdefaults.c:42
msgid "A5"
msgstr "A5"

#: ../ps/gsdefaults.c:43
msgid "B4"
msgstr "B4"

#: ../ps/gsdefaults.c:44
msgid "B5"
msgstr "B5"

#: ../ps/gsdefaults.c:45
msgid "Folio"
msgstr "Folio"

#: ../ps/gsdefaults.c:46
msgid "Quarto"
msgstr "Quarto"

#: ../ps/gsdefaults.c:47
msgid "10x14"
msgstr "10x14"

#: ../ps/ps-document.c:136
msgid "No document loaded."
msgstr "Nuk është ngarkuar asnjë dokument."

#: ../ps/ps-document.c:604
msgid "Broken pipe."
msgstr "Pipe e ndërprerë."

#: ../ps/ps-document.c:786
msgid "Interpreter failed."
msgstr "Interpretuesi dështoi."

#: ../ps/ps-document.c:914
#, c-format
msgid "Error while decompressing file %s:\n"
msgstr "Gabim gjatë dekompresimit të file %s:\n"

#: ../ps/ps-document.c:916
msgid "Error while decompressing file\n"
msgstr "Gabim gjatë dekompresimit të file\n"

#: ../ps/ps-document.c:980
#, c-format
msgid "Cannot open file %s.\n"
msgstr "E pamundur hapja e file %s.\n"

#: ../ps/ps-document.c:982
msgid "Cannot open file.\n"
msgstr "E pamundur hapja e file.\n"

#: ../ps/ps-document.c:989
msgid "File is not readable."
msgstr "File nuk është i lexueshëm."

#: ../ps/ps-document.c:1009
msgid "Document loaded."
msgstr "Dokumenti u ngarkua."

#: ../ps/ps-document.c:1107
#, c-format
msgid "Failed to load document '%s'"
msgstr "E pamundur hapja e dokumentit '%s'"

#: ../ps/ps-document.c:1112
msgid "Failed to load document"
msgstr "E pamundur hapja e dokumentit"

#: ../ps/ps-document.c:1273
msgid "Encapsulated PostScript"
msgstr "Encapsulated PostScript"

#: ../ps/ps-document.c:1274
msgid "PostScript"
msgstr "PostScript"

#: ../shell/eggfindbar.c:148
msgid "Search string"
msgstr "Kërko tekstin"

#: ../shell/eggfindbar.c:149
msgid "The name of the string to be found"
msgstr "Emri i tekstit që duhet gjetur"

#: ../shell/eggfindbar.c:162
msgid "Case sensitive"
msgstr "Ndjeshmëri gërma të mëdha/të vogla"

#: ../shell/eggfindbar.c:163
msgid "TRUE for a case sensitive search"
msgstr "TRUE për kërkim të ndjeshëm ndaj ndryshimit gërma të mëdha/vogla"

#: ../shell/eggfindbar.c:170
msgid "Highlight color"
msgstr "Ngjyra e vënies në dukje"

#: ../shell/eggfindbar.c:171
msgid "Color of highlight for all matches"
msgstr "Ngjyra e vënies në dukje për të gjithë rezultatet"

#: ../shell/eggfindbar.c:177
msgid "Current color"
msgstr "Ngjyra aktuale"

#: ../shell/eggfindbar.c:178
msgid "Color of highlight for the current match"
msgstr "Ngjyra e vënies në dukje për rezultatin aktual"

#: ../shell/eggfindbar.c:300
msgid "F_ind:"
msgstr "G_jej:"

#: ../shell/eggfindbar.c:306
msgid "_Previous"
msgstr "_Paraardhësja"

#: ../shell/eggfindbar.c:308
msgid "_Next"
msgstr "_Pasardhëse"

#: ../shell/eggfindbar.c:321
msgid "C_ase Sensitive"
msgstr "I ndje_shëm ndaj gërma të mëdha/vogla"

#: ../shell/ev-document-types.c:60
msgid "Unknown MIME Type"
msgstr "Lloj MIME i panjohur"

#: ../shell/ev-document-types.c:71
#, c-format
msgid "Unhandled MIME type: '%s'"
msgstr "Lloj MIME i pasuportuar: '%s'"

#: ../shell/ev-document-types.c:133
msgid "All Documents"
msgstr "Të gjithë dokumentët"

#: ../shell/ev-document-types.c:141
msgid "PostScript Documents"
msgstr "Dokumente PostScript"

#: ../shell/ev-document-types.c:149
msgid "PDF Documents"
msgstr "Dokumente PDF"

#: ../shell/ev-document-types.c:158
msgid "Images"
msgstr "Figura"

#: ../shell/ev-document-types.c:167
msgid "DVI Documents"
msgstr "Dokumente DVI"

#: ../shell/ev-document-types.c:177
msgid "Djvu Documents"
msgstr "Dokumente Djvu"

#: ../shell/ev-document-types.c:185
msgid "All Files"
msgstr "Të gjithë files"

#: ../shell/ev-page-action.c:168
#, c-format
msgid "(%d of %d)"
msgstr "(%d në %d)"

#: ../shell/ev-page-action.c:170
#, c-format
msgid "of %d"
msgstr "nga %d"

#: ../shell/ev-password.c:88
msgid "Unable to find glade file"
msgstr "E pamundur gjetja e file glade"

#: ../shell/ev-password.c:90
#, c-format
msgid ""
"The glade file, %s, cannot be found.  Please check that your installation is "
"complete."
msgstr "File glade, %s, nuk u gjet.  Kontrollo që instalimi është kryer plotësisht."

#: ../shell/ev-password.c:104
msgid "Password required"
msgstr "Kërkohet fjalëkalimi"

#: ../shell/ev-password.c:105
#, c-format
msgid ""
"The document <i>%s</i> is locked and requires a password before it can be "
"opened."
msgstr "Dokumenti <i>%s</i> është bllokuar dhe kërkon një fjalëkalim për t'u hapur."

#: ../shell/ev-password.c:142
msgid "Incorrect password"
msgstr "Fjalëkalim i gabuar"

#: ../shell/ev-password-view.c:111
msgid ""
"This document is locked and can only be read by entering the correct "
"password."
msgstr ""
"Ky dokument është bllokuar dhe mund të lexohet vetë mbasi të jepet "
"fjalëkalimi korrekt."

#: ../shell/ev-password-view.c:120
msgid "_Unlock Document"
msgstr "_Çblloko dokumentin"

#: ../shell/ev-properties-dialog.c:61
msgid "Properties"
msgstr "Pronësitë"

#: ../shell/ev-properties-dialog.c:92
msgid "General"
msgstr "Të përgjithshme"

#: ../shell/ev-properties-dialog.c:102
msgid "Fonts"
msgstr "Gërmat"

#: ../shell/ev-properties-fonts.c:123
msgid "Font"
msgstr "Gërmat"

#: ../shell/ev-properties-fonts.c:134
#, c-format
msgid "Gathering font information... %3d%%"
msgstr "Duke bashkuar informacionet mbi gërmat... %3d%%"

#: ../shell/ev-sidebar-links.c:242
msgid "Loading..."
msgstr "Duke ngarkuar..."

#: ../shell/ev-sidebar-links.c:304
msgid "Print..."
msgstr "Printo..."

#: ../shell/ev-sidebar-links.c:657
msgid "Index"
msgstr "Treguesi"

#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:640
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniaturat"

#: ../shell/ev-view.c:1103
#, c-format
msgid "Go to page %s"
msgstr "Shko tek faqja %s"

#. TRANS: Sometimes this could be better translated as
#. "%d hit(s) on this page".  Therefore this string
#. contains plural cases.
#: ../shell/ev-view.c:2731
#, c-format
msgid "%d found on this page"
msgid_plural "%d found on this page"
msgstr[0] "%d gjetur në këtë faqe"
msgstr[1] "%d gjetur në këtë faqe"

#: ../shell/ev-view.c:2741
msgid "Not found"
msgstr "Nuk u gjet"

#: ../shell/ev-view.c:2743
#, c-format
msgid "%3d%% remaining to search"
msgstr "%3d%% akoma për t'u kërkuar"

#: ../shell/ev-window.c:555
msgid "Unable to open document"
msgstr "E pamundur hapja e dokumentit"

#: ../shell/ev-window.c:602
msgid "Document Viewer - Password Required"
msgstr "Shikuesi i dokumentit - Kërkohet fjalëkalimi"

#: ../shell/ev-window.c:604
#, c-format
msgid "%s - Password Required"
msgstr "%s - Kërkohet fjalëkalimi"

#: ../shell/ev-window.c:739 ../shell/ev-window.c:1067
msgid "Loading document. Please wait"
msgstr "Duke ngarkuar dokumentin. Durim, ju lutem"

#: ../shell/ev-window.c:1078
msgid "Open Document"
msgstr "Hap dokumentin"

#: ../shell/ev-window.c:1218
#, c-format
msgid "The file could not be saved as \"%s\"."
msgstr "File nuk mund të ruhet si \"%s\"."

#: ../shell/ev-window.c:1243
msgid "Save a Copy"
msgstr "Ruaj një kopje"

#: ../shell/ev-window.c:1424
msgid "Print"
msgstr "Printo"

#: ../shell/ev-window.c:1428
msgid "Pages"
msgstr "Faqe"

#: ../shell/ev-window.c:1456
msgid "Generating PDF is not supported"
msgstr "Krijimi i PDF nuk suportohet"

#: ../shell/ev-window.c:1467
msgid "Printing is not supported on this printer."
msgstr "Printimi nuk suportohet nga ky printer."

#: ../shell/ev-window.c:1470
#, c-format
msgid ""
"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
"requires a PostScript printer driver."
msgstr ""
"Jeni duke u munduar të printoni në një printer duke përdorur driver \"%s\". "
"Ky program kërkon një driver PostScript."

#: ../shell/ev-window.c:1542
msgid "The \"Find\" feature will not work with this document"
msgstr "Funksioni \"Gjej\" nuk punon me këtë dokument"

#: ../shell/ev-window.c:1544
msgid "Searching for text is only supported for PDF documents."
msgstr "Kërkimi i teksteve suportohet vetëm për dokumentet PDF."

#. Toolbar-only
#: ../shell/ev-window.c:1774 ../shell/ev-window.c:2941
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Largohu nga modaliteti me ekran të plotë"

#: ../shell/ev-window.c:2100
msgid "Toolbar editor"
msgstr "Edituesi i panelit të instrumentëve"

#: ../shell/ev-window.c:2453
#, c-format
msgid ""
"PostScript and PDF File Viewer.\n"
"Using poppler %s (%s)"
msgstr ""
"Shikuesi i file PostScript dhe PDF.\n"
"Duke përdorur poppler %s (%s)"

#: ../shell/ev-window.c:2476
msgid ""
"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
"(at your option) any later version.\n"
msgstr ""
"Evince është program i lirë; mund t'a rishpërndani dhe/apo ndryshoni\n"
"nën kushtet e Liçencës Publike të Përgjithshme GNU sipas publikimit nga\n"
"Free Software Foundation; sipas versionit 2 të Liçencës, ose\n"
"(sipas dëshirës suaj) çdo versioni tjetër pasardhës.\n"

#: ../shell/ev-window.c:2480
msgid ""
"Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
"GNU General Public License for more details.\n"
msgstr ""
"Evince shpërndahet me shpresën që do t'ju jetë i dobishëm,\n"
"por PA ASNJË LLOJ GARANCIE; pa as garancinë e shprehur të\n"
"TREGËTIMIT apo VLEFSHMËRINË PËR NJË PËRDORIM PRECIZ.  Shiko\n"
"Liçencën Publike të Përgjithshme GNU për hollësi të tjera.\n"

#: ../shell/ev-window.c:2484
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA\n"
msgstr ""
"Së bashku me Evince duhet të keni marrë edhe një kopje të Liçencës Publike\n"
"të Përgjithshme; nëse jo, kërkoja Fondacionit Free Software, INC.,\n"
"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA\n"

#: ../shell/ev-window.c:2508 ../shell/main.c:189
msgid "Evince"
msgstr "Evince"

#: ../shell/ev-window.c:2511
msgid "© 1996-2005 The Evince authors"
msgstr "© 1996-2005 Autorët e Evince"

#: ../shell/ev-window.c:2517
msgid "translator-credits"
msgstr "Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>"

#: ../shell/ev-window.c:2860
msgid "_File"
msgstr "_File"

#: ../shell/ev-window.c:2861
msgid "_Edit"
msgstr "_Ndrysho"

#: ../shell/ev-window.c:2862
msgid "_View"
msgstr "_Shfaq"

#: ../shell/ev-window.c:2863
msgid "_Go"
msgstr "_Shko"

#: ../shell/ev-window.c:2864
msgid "_Help"
msgstr "_Ndihmë"

#. File menu
#: ../shell/ev-window.c:2867
msgid "_Open..."
msgstr "_Hap..."

#: ../shell/ev-window.c:2868
msgid "Open an existing document"
msgstr "Hap një dokument ekzistues"

#: ../shell/ev-window.c:2870
msgid "_Save a Copy..."
msgstr "_Ruaj një kopje..."

#: ../shell/ev-window.c:2871
msgid "Save the current document with a new filename"
msgstr "Ruaj dokumentin aktual me një emër të ri"

#: ../shell/ev-window.c:2873
msgid "_Print..."
msgstr "_Printo..."

#: ../shell/ev-window.c:2874
msgid "Print this document"
msgstr "Printo këtë dokument"

#: ../shell/ev-window.c:2876
msgid "P_roperties"
msgstr "P_ronësitë"

#: ../shell/ev-window.c:2877
msgid "View the properties of this document"
msgstr "Shiko pronësitë e dokumentit"

#: ../shell/ev-window.c:2880
msgid "Close this window"
msgstr "Mbyll këtë dritare"

#: ../shell/ev-window.c:2885
msgid "Copy text from the document"
msgstr "Kopjo tekst nga dokumenti"

#: ../shell/ev-window.c:2887
msgid "Select _All"
msgstr "Zgjidh _gjithçka"

#: ../shell/ev-window.c:2888
msgid "Select the entire page"
msgstr "Zgjidhe të gjithë faqen"

#: ../shell/ev-window.c:2891 ../shell/ev-window.c:2949
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Gjej një fjalë apo frazë në dokument"

#: ../shell/ev-window.c:2893
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Gjej në va_zhdim"

#: ../shell/ev-window.c:2894
msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
msgstr "Gjej korrispondimin në vazhdim të fjalës apo frazës"

#: ../shell/ev-window.c:2896
msgid "T_oolbar"
msgstr "Paneli i _instrumentëve"

#: ../shell/ev-window.c:2897
msgid "Customize the toolbar"
msgstr "Personalizo panelin e instrumentëve"

#: ../shell/ev-window.c:2899
msgid "Rotate _Left"
msgstr "Rrotullo _Majtas"

#: ../shell/ev-window.c:2900
msgid "Rotate the document to the left"
msgstr "Rrotullo majtas dokumentin"

#: ../shell/ev-window.c:2902
msgid "Rotate _Right"
msgstr "Rrotullo _Djathtas"

#: ../shell/ev-window.c:2903
msgid "Rotate the document to the right"
msgstr "Rrotullo djathtas dokumentin"

#: ../shell/ev-window.c:2908 ../shell/ev-window.c:2970
#: ../shell/ev-window.c:2973 ../shell/ev-window.c:2988
msgid "Enlarge the document"
msgstr "Zmadho dokumentin"

#: ../shell/ev-window.c:2911 ../shell/ev-window.c:2976
#: ../shell/ev-window.c:2991
msgid "Shrink the document"
msgstr "Ngushto dokumentin"

#: ../shell/ev-window.c:2913
msgid "_Reload"
msgstr "_Rilexo"

#: ../shell/ev-window.c:2914
msgid "Reload the document"
msgstr "Rilexo dokumentin"

#. Go menu
#: ../shell/ev-window.c:2918
msgid "_Previous Page"
msgstr "Faqja _Paraardhëse"

#: ../shell/ev-window.c:2919
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Shko tek faqja paraardhëse"

#: ../shell/ev-window.c:2921
msgid "_Next Page"
msgstr "Faqja në _Vazhdim"

#: ../shell/ev-window.c:2922
msgid "Go to the next page"
msgstr "Shko tek faqja në vazhdim"

#: ../shell/ev-window.c:2924
msgid "_First Page"
msgstr "_Faqja e parë"

#: ../shell/ev-window.c:2925
msgid "Go to the first page"
msgstr "Shko tek faqja e parë"

#: ../shell/ev-window.c:2927
msgid "_Last Page"
msgstr "Faqja e _fundit"

#: ../shell/ev-window.c:2928
msgid "Go to the last page"
msgstr "Shko tek faqja e fundit"

#. Help menu
#: ../shell/ev-window.c:2932
msgid "_Contents"
msgstr "_Përmbajtja"

#: ../shell/ev-window.c:2933
msgid "Display help for the viewer application"
msgstr "Shfaq ndihmën për programin e shikimit"

#: ../shell/ev-window.c:2936
msgid "_About"
msgstr "_Informacione"

#: ../shell/ev-window.c:2937
msgid "Display credits for the document viewer creators"
msgstr "Shfaq kreditë në lidhje me krijuesit e shikuesit të dokumenteve"

#: ../shell/ev-window.c:2942
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Dil nga modaliteti me ekran të plotë"

#: ../shell/ev-window.c:2952 ../shell/ev-window.c:2958
#: ../shell/ev-window.c:2967
msgid "Scroll one page forward"
msgstr "Rrotullo një faqe para"

#: ../shell/ev-window.c:2955 ../shell/ev-window.c:2961
#: ../shell/ev-window.c:2964
msgid "Scroll one page backward"
msgstr "Rrotullo një faqe mbrapa"

#: ../shell/ev-window.c:2979
msgid "Focus the page selector"
msgstr "Fokusi tek zgjedhësi i faqes"

#: ../shell/ev-window.c:2982
msgid "Go ten pages backward"
msgstr "Shko dhjetë faqe mbrapsht"

#: ../shell/ev-window.c:2985
msgid "Go ten pages forward"
msgstr "Shko dhjetë faqe para"

#. View Menu
#: ../shell/ev-window.c:2998
msgid "_Toolbar"
msgstr "_Paneli i instrumentëve"

#: ../shell/ev-window.c:2999
msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Shfaq ose fsheh panelin"

#: ../shell/ev-window.c:3001
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Shtylla e gjëndjes"

#: ../shell/ev-window.c:3002
msgid "Show or hide the statusbar"
msgstr "Shfaq ose fsheh panelin e gjëndjes"

#: ../shell/ev-window.c:3004
msgid "Side _Pane"
msgstr "_Paneli anës"

#: ../shell/ev-window.c:3005
msgid "Show or hide the side pane"
msgstr "Shfaq ose fsheh panelin anësor"

#: ../shell/ev-window.c:3007
msgid "_Continuous"
msgstr "_Pa ndërprerje"

#: ../shell/ev-window.c:3008
msgid "Show the entire document"
msgstr "Shfaq krejt dokumentin"

#: ../shell/ev-window.c:3010
msgid "_Dual"
msgstr "_Dopjo"

#: ../shell/ev-window.c:3011
msgid "Show two pages at once"
msgstr "Shfaq dy faqe njëkohësisht"

#: ../shell/ev-window.c:3013
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Ekran i plotë"

#: ../shell/ev-window.c:3014
msgid "Expand the window to fill the screen"
msgstr "Zmadho dritaren për t'ju përshtatur krejt ekranit"

#: ../shell/ev-window.c:3016
msgid "_Presentation"
msgstr "_Prezantim"

#: ../shell/ev-window.c:3017
msgid "Run document as a presentation"
msgstr "Zbato dokumentin si një prezantim"

#: ../shell/ev-window.c:3019
msgid "_Best Fit"
msgstr "_Përshtate"

#: ../shell/ev-window.c:3020
msgid "Make the current document fill the window"
msgstr "Përshtatja dritares dokumentin aktual"

#: ../shell/ev-window.c:3022
msgid "Fit Page _Width"
msgstr "Përshtat _gjerësinë e faqes"

#: ../shell/ev-window.c:3023
msgid "Make the current document fill the window width"
msgstr "Përshtatja dokumentin aktual gjerësisë së dritares"

#: ../shell/ev-window.c:3082
msgid "Page"
msgstr "Faqja"

#: ../shell/ev-window.c:3083
msgid "Select Page"
msgstr "Zgjidh faqen"

#: ../shell/ev-window.c:3095
msgid "Zoom"
msgstr "Shkalla e zmadhimit"

#: ../shell/ev-window.c:3097
msgid "Adjust the zoom level"
msgstr "Rregullo nivelin e zmadhimit"

#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../shell/ev-window.c:3113
msgid "Previous"
msgstr "Paraardhëse"

#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../shell/ev-window.c:3119
msgid "Next"
msgstr "Në vazhdim"

#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../shell/ev-window.c:3123
msgid "Zoom In"
msgstr "Zmadho"

#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../shell/ev-window.c:3128
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zvogëlo"

#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../shell/ev-window.c:3138
msgid "Fit Width"
msgstr "Përshtat sipas gjerësisë"

#: ../shell/main.c:47
msgid "The page of the document to display."
msgstr "Faqja e dokumentit për t'u shfaqur."

#: ../shell/main.c:47
msgid "PAGE"
msgstr "FAQJA"

#: ../shell/main.c:218
msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Evince, shikuesi i dokumenteve"

#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:1
msgid ""
"Boolean options available, true enables thumbnailing and false disables the "
"creation of new thumbnails"
msgstr ""
"Opcionet booleane në dispozicion, true aktivon krijimin e miniaturave dhe "
"false çaktivon krijimin e miniaturave të reja"

#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:2
msgid "Enable thumbnailing of PDF Documents"
msgstr "Aktivo krijimin e miniaturave të dokumentëve PDF"

#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:3
msgid "Thumbnail command for PDF Documents"
msgstr "Komanda për miniaturat e dokumentëve PDF"

#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:4
msgid ""
"Valid command plus arguments for the PDF Document thumbnailer. See nautilus "
"thumbnailer documentation for more information."
msgstr ""
"Komanda e vlefshme plus argumentët për krijimin e miniaturave të dokumentit "
"PDF. Shiko dokumentet e krijuesit të miniaturave nautilus për informacione "
"të mëtejshme."