Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-08-07 17:45:58 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-08-07 17:45:58 (GMT)
commit9938733655f8c33a7fe494929df4009d5a59abcc (patch)
treeae4e58fec02a23f43505c989cf98efd9363858e6
parent5d58073d8f88f3a2dbccc1e471be1430ec3ed6ae (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 39 of 39 messages translated (0 fuzzy).
-rw-r--r--po/hy.po41
1 files changed, 22 insertions, 19 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index f395413..21237d2 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -26,17 +26,21 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-04 13:18+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-21 20:40+0200\n"
-"Last-Translator: Jasmine <udea_jasmine@yahoo.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-22 00:32-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-02 22:16+0200\n"
+"Last-Translator: anush.mkrtchyan <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"Language: \n"
+"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
+#: activity/activity.info:2
+msgid "Cartoon Builder"
+msgstr "Մուլտֆիլմ Պատրաստող"
+
#: activity.py:67
msgid "Lessons"
msgstr "Դասեր"
@@ -49,10 +53,6 @@ msgstr "Գործարկել / Դադար"
msgid "Reset"
msgstr "Վերականգնել"
-#: activity/activity.info:2
-msgid "Cartoon Builder"
-msgstr "Մուլտֆիլմ Պատրաստող"
-
#: char.py:151
msgid "Elephant"
msgstr "Փիղ"
@@ -157,42 +157,45 @@ msgstr "Ջունգլի"
msgid "Mute"
msgstr "Անձայն"
-#: toolkit/activity_widgets.py:83
+#: toolkit/activity_widgets.py:84
msgid "Stop"
msgstr "Կանգնեցնել"
-#: toolkit/activity_widgets.py:95
+#: toolkit/activity_widgets.py:96
msgid "Undo"
msgstr "Ետարկել"
-#: toolkit/activity_widgets.py:103
+#: toolkit/activity_widgets.py:104
msgid "Redo"
msgstr "Կրկին կատարել"
-#: toolkit/activity_widgets.py:110
+#: toolkit/activity_widgets.py:111
msgid "Copy"
msgstr "Պատճենել"
-#: toolkit/activity_widgets.py:117
+#: toolkit/activity_widgets.py:118
msgid "Paste"
msgstr "Փակցնել"
-#: toolkit/activity_widgets.py:127
+#: toolkit/activity_widgets.py:128
msgid "Private"
msgstr "Անձնական"
-#: toolkit/activity_widgets.py:134
+#: toolkit/activity_widgets.py:135
msgid "My Neighborhood"
msgstr "Իմ հարևանությունը"
-#: toolkit/activity_widgets.py:166
-msgid "Keep"
-msgstr "Պահել"
+#: toolkit/activity_widgets.py:213
+msgid "Description"
+msgstr "Նկարագրություն"
-#: toolkit/activity_widgets.py:344
+#: toolkit/activity_widgets.py:393
msgid "Activity"
msgstr "Գործունեություն"
+#~ msgid "Keep"
+#~ msgstr "Պահել"
+
#~ msgid "Choose image"
#~ msgstr "Ընտրել պատկերը"