Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
blob: d430fa838adc0e50bc336803e17fe9c9a06ff082 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-17 00:31-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-21 17:36+0200\n"
"Last-Translator: rubina <rubina@aua.am>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.3\n"

#: activity/activity.info:2
msgid "CartoonBuilder"
msgstr "CartoonBuilder"

#: activity.py:67
msgid "Lessons"
msgstr "Դասեր"

#: activity.py:129
msgid "Play / Pause"
msgstr "նվագարկել / Դադար"

#: activity.py:144
msgid "Reset"
msgstr "Վերականգնել"

#: char.py:145
msgid "Elephant"
msgstr "Փիղ"

#: char.py:147
msgid "Space Blob"
msgstr "Տիեզերագունդ"

#: char.py:149
msgid "Turkey"
msgstr "Հնդկահավ"

#: char.py:152 ground.py:104 sound.py:118
msgid "Custom"
msgstr "Հարմարեցրած"

#: ground.py:86
msgid "Saturn"
msgstr "Սատուրն"

#: ground.py:87
msgid "Snowflakes"
msgstr "Ձյունափաթիլներ"

#: ground.py:88
msgid "Eye"
msgstr "Աչք"

#: ground.py:89
msgid "Blobs"
msgstr "Գնդիկներ"

#: ground.py:90
msgid "Star Night"
msgstr "Աստղային Գիշեր"

#: ground.py:91
msgid "Forest"
msgstr "Անտառ"

#: ground.py:92
msgid "Spiral"
msgstr "Պտուտակաձև"

#: ground.py:93
msgid "Beam"
msgstr "Ճառագայթ"

#: ground.py:94
msgid "Cloth"
msgstr "Գործվածք"

#: ground.py:95
msgid "Faces"
msgstr "Երեսներ"

#: ground.py:96
msgid "Leaves"
msgstr "Տերևներ"

#: ground.py:97
msgid "Vegetables"
msgstr "Բանջարեղեն"

#: ground.py:98
msgid "Spotlight"
msgstr "Լուսարձակ"

#: ground.py:99
msgid "Strips"
msgstr "Շերտեր"

#: ground.py:100
msgid "Scene"
msgstr "Տեսարան"

#: ground.py:101
msgid "Rhombs"
msgstr "Շեղանկյուններ"

#: ground.py:102
msgid "Milky Way"
msgstr "Milky Way"

#: sound.py:112
msgid "Gobble"
msgstr "Գոբլին"

#: sound.py:113
msgid "Funk"
msgstr "Վախկոտ"

#: sound.py:114
msgid "Giggle"
msgstr "Քրքջալ"

#: sound.py:115
msgid "Jungle"
msgstr "Ջունգլի"

#: sound.py:116
msgid "Mute"
msgstr "Անձայն"