Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
blob: f395413a7781e841a19f2e48309afd47e75c1cdc (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-04 13:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-21 20:40+0200\n"
"Last-Translator: Jasmine <udea_jasmine@yahoo.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#: activity.py:67
msgid "Lessons"
msgstr "Դասեր"

#: activity.py:129
msgid "Play / Pause"
msgstr "Գործարկել / Դադար"

#: activity.py:144
msgid "Reset"
msgstr "Վերականգնել"

#: activity/activity.info:2
msgid "Cartoon Builder"
msgstr "Մուլտֆիլմ Պատրաստող"

#: char.py:151
msgid "Elephant"
msgstr "Փիղ"

#: char.py:153
msgid "Space Blob"
msgstr "Տիեզերագունդ"

#: char.py:155
msgid "Turkey"
msgstr "Հնդկահավ"

#: char.py:158 ground.py:109 sound.py:119
msgid "Custom"
msgstr "Հարմարեցրած"

#: ground.py:91
msgid "Saturn"
msgstr "Սատուրն"

#: ground.py:92
msgid "Snowflakes"
msgstr "Ձյունափաթիլներ"

#: ground.py:93
msgid "Eye"
msgstr "Աչք"

#: ground.py:94
msgid "Blobs"
msgstr "Փուչիկներ"

#: ground.py:95
msgid "Star Night"
msgstr "Աստղային Գիշեր"

#: ground.py:96
msgid "Forest"
msgstr "Անտառ"

#: ground.py:97
msgid "Spiral"
msgstr "Գալարաձև"

#: ground.py:98
msgid "Beam"
msgstr "Ճառագայթ"

#: ground.py:99
msgid "Cloth"
msgstr "Գործվածք"

#: ground.py:100
msgid "Faces"
msgstr "Երեսներ"

#: ground.py:101
msgid "Leaves"
msgstr "Տերևներ"

#: ground.py:102
msgid "Vegetables"
msgstr "Բանջարեղեն"

#: ground.py:103
msgid "Spotlight"
msgstr "Լուսարձակ"

#: ground.py:104
msgid "Strips"
msgstr "Շերտեր"

#: ground.py:105
msgid "Scene"
msgstr "Տեսարան"

#: ground.py:106
msgid "Rhombs"
msgstr "Շեղանկյուններ"

#: ground.py:107
msgid "Milky Way"
msgstr "Ծիր Կաթին"

#: sound.py:113
msgid "Gobble"
msgstr "Գոբլին"

#: sound.py:114
msgid "Funk"
msgstr "Վախկոտ"

#: sound.py:115
msgid "Giggle"
msgstr "Քրքջալ"

#: sound.py:116
msgid "Jungle"
msgstr "Ջունգլի"

#: sound.py:117
msgid "Mute"
msgstr "Անձայն"

#: toolkit/activity_widgets.py:83
msgid "Stop"
msgstr "Կանգնեցնել"

#: toolkit/activity_widgets.py:95
msgid "Undo"
msgstr "Ետարկել"

#: toolkit/activity_widgets.py:103
msgid "Redo"
msgstr "Կրկին կատարել"

#: toolkit/activity_widgets.py:110
msgid "Copy"
msgstr "Պատճենել"

#: toolkit/activity_widgets.py:117
msgid "Paste"
msgstr "Փակցնել"

#: toolkit/activity_widgets.py:127
msgid "Private"
msgstr "Անձնական"

#: toolkit/activity_widgets.py:134
msgid "My Neighborhood"
msgstr "Իմ հարևանությունը"

#: toolkit/activity_widgets.py:166
msgid "Keep"
msgstr "Պահել"

#: toolkit/activity_widgets.py:344
msgid "Activity"
msgstr "Գործունեություն"

#~ msgid "Choose image"
#~ msgstr "Ընտրել պատկերը"

#~ msgid "Choose audio"
#~ msgstr "Ընտրել աուդիո"

#~ msgid "Montage"
#~ msgstr "Մոնտաժ"