Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorWalter Bender <walter.bender@gmail.com>2011-11-08 00:14:34 (GMT)
committer Walter Bender <walter.bender@gmail.com>2011-11-08 00:14:34 (GMT)
commitbf9eb84e8acbc9de477f74b231b142512ce39d91 (patch)
treef9823171df87040737420cace01f7beb76c555ab /po/vi.po
parent4739976d0a96eb21b8f606c69ecc09ca7a1557de (diff)
cairo merge
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po36
1 files changed, 18 insertions, 18 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index e6a67a3..c076f62 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -2031,14 +2031,14 @@ msgstr ""
#~ msgid "stack"
#~ msgstr "đống"
-#~ msgid "yellow"
-#~ msgstr "vàng"
+msgid "yellow"
+msgstr "vàng"
-#~ msgid "cyan"
-#~ msgstr "lục lam"
+msgid "cyan"
+msgstr "lục lam"
-#~ msgid "blue"
-#~ msgstr "xanh"
+msgid "blue"
+msgstr "xanh"
#~ msgid " clean "
#~ msgstr " làm sạch "
@@ -2050,8 +2050,8 @@ msgstr ""
#~ msgid "write"
#~ msgstr "viết"
-#~ msgid "green"
-#~ msgstr "lục"
+msgid "green"
+msgstr "lục"
#~ msgid "restore last"
#~ msgstr "phục hồi cái cuối"
@@ -2061,8 +2061,8 @@ msgstr ""
#~ "một khối có thể lập trình: dùng để thêm phương trình toán học cấp cao, v.d. "
#~ "sin(x)"
-#~ msgid "orange"
-#~ msgstr "cam"
+msgid "orange"
+msgstr "cam"
#, fuzzy
#~ msgid "blocks"
@@ -2071,8 +2071,8 @@ msgstr ""
#~ msgid "text size"
#~ msgstr "kích cỡ chữ"
-#~ msgid "red"
-#~ msgstr "đỏ"
+msgid "red"
+msgstr "đỏ"
#, fuzzy
#~ msgid "sensors"
@@ -2082,8 +2082,8 @@ msgstr ""
#~ msgstr "điện trở đầu vào máy nhạy"
#, fuzzy
-#~ msgid "white"
-#~ msgstr "trong khi"
+msgid "white"
+msgstr "trong khi"
#~ msgid "holds current text color (can be used in place of a number block)"
#~ msgstr "giữ màu chữ hiện thời (cũng có thể dùng để thay thế một khối con số)"
@@ -2096,8 +2096,8 @@ msgstr ""
#~ msgstr "Chảy"
#, fuzzy
-#~ msgid "black"
-#~ msgstr "lùi"
+msgid "black"
+msgstr "lùi"
#~ msgid "restores most recent blocks from trash"
#~ msgstr "phục hồi từ sọt rác các khối vừa đặt"
@@ -2120,8 +2120,8 @@ msgstr ""
#~ msgid "Trashcan"
#~ msgstr "Sọt Rác"
-#~ msgid "purple"
-#~ msgstr "tím"
+msgid "purple"
+msgstr "tím"
#, fuzzy
#~ msgid "pen"