Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2014-05-27 22:33:48 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2014-05-27 22:33:48 (GMT)
commit6c3faf4e74ba988d8a5f74debe5d3c5e05704fe2 (patch)
tree248eb28a66742a5fadb75c30ebe231de4c01a3de
parent655f640b408cbcd96fc77b7de393b8ff44844c04 (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 38 of 38 messages translated (0 fuzzy).
-rw-r--r--po/hy.po110
1 files changed, 76 insertions, 34 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index e3272bb..b200677 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -26,8 +26,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-10-03 00:32-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-19 21:24+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-01-13 00:31-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-13 21:46+0200\n"
"Last-Translator: anushnur <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
@@ -38,120 +38,162 @@ msgstr ""
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
#. TRANS: "name" option from activity.info file
-#: activity.py:41
msgid "Physics"
msgstr "Ֆիզիկա"
#. TRANS: "summary" option from activity.info file
#. TRANS: "description" option from activity.info file
msgid ""
-"Prove Sir Issac Newton right! Create real life simulations using different "
+"Prove Sir Isaac Newton right! Create real life simulations using different "
"shapes and see them come to life with forces!"
msgstr ""
-"Ապացուցիր Պրն. Իսահակ Նյուտոնի օրենքը. Ստեղծիր իրական կյանկ` միևնույն ժամանկ "
+"Ապացուցիր Պրն. Իսահակ Նյուտոնի օրենքը. Ստեղծիր իրական կյանք` միևնույն ժամանկ "
"օգտագործելով տարբեր ուրվապատկերներ և տես դրանց իրականացումը ուժի միջոցով:"
-#: activity.py:125
+#: activity.py:124
msgid "Create"
msgstr "Ստեղծել"
-#: activity.py:137 activity.py:171
+#: activity.py:135
+msgid "Clear Trace Marks"
+msgstr "Ջնջել Հետապնդման Հետքերը"
+
+#: activity.py:136
+msgid "<ctrl>x"
+msgstr "<ctrl>x"
+
+#: activity.py:161 activity.py:167
+msgid "Export tracked objects to journal"
+msgstr "Մատյանում արտահանել հետապնդված առարկաներ "
+
+#: activity.py:185 activity.py:293
msgid "Stop"
msgstr "Կանգնեցնել"
-#: activity.py:138
+#: activity.py:186
msgid "<ctrl>space"
msgstr "<ctrl>տարածք"
-#: activity.py:174
+#: activity.py:193
+msgid "Erase All"
+msgstr "Ջնջել բոլորը"
+
+#: activity.py:194
+msgid "<ctrl>a"
+msgstr "<ctrl>a"
+
+#: activity.py:280 activity.py:307
+msgid "Are You Sure?"
+msgstr "Արդյոք դուք վստա՞հ եք"
+
+#: activity.py:282
+msgid "All trace points will be erased. This cannot be undone!"
+msgstr "Հետապնդված բոլոր կետերը կջնջվեն: Սա չի կարելի թողնել անկատար!"
+
+#: activity.py:296
msgid "Start"
msgstr "Սկսել"
-#: olpcgames/canvas.py:151
-#, python-format
-msgid "%s Source"
-msgstr "%s Աղբյուրը"
+#: activity.py:309
+msgid "All your work will be discarded. This cannot be undone!"
+msgstr "Ձեր բոլոր արածները չեղյալ կլինեն։ Անհնար կլինի վերականգնել։"
+
+#: activity.py:333 activity.py:350
+msgid "Physics export"
+msgstr "Ֆիզիկայի արտահանում"
-#: tools.py:92
+#: tools.py:167
msgid "Circle"
msgstr "Շրջանագիծ"
-#: tools.py:93
+#: tools.py:168
msgid "<ctrl>c"
msgstr "<ctrl>c"
-#: tools.py:131
+#: tools.py:215
msgid "Box"
msgstr "Տուփ"
-#: tools.py:132
+#: tools.py:216
msgid "<ctrl>b"
msgstr "<ctrl>b"
-#: tools.py:181
+#: tools.py:274
msgid "Triangle"
msgstr "Եռանկյուն"
-#: tools.py:182
+#: tools.py:275
msgid "<ctrl>t"
msgstr "<ctrl>t"
-#: tools.py:249
+#: tools.py:350
msgid "Polygon"
msgstr "Բազմանկյուն"
-#: tools.py:250
+#: tools.py:351
msgid "<ctrl>p"
msgstr "<ctrl>p"
-#: tools.py:315
+#: tools.py:436
msgid "Draw"
msgstr "Նկարել"
-#: tools.py:316
+#: tools.py:437
msgid "<ctrl>d"
msgstr "<ctrl>d"
-#: tools.py:369
+#: tools.py:499
msgid "Grab"
msgstr "Վերցնել"
-#: tools.py:370
+#: tools.py:500
msgid "<ctrl>g"
msgstr "<ctrl>g"
-#: tools.py:416
+#: tools.py:549
msgid "Joint"
msgstr "Միացյալ"
-#: tools.py:460
+#: tools.py:597
msgid "Pin"
msgstr "Կոճգամ"
-#: tools.py:461
+#: tools.py:598
msgid "<ctrl>o"
msgstr "<ctrl>o"
-#: tools.py:483
+#: tools.py:622
msgid "Motor"
msgstr "Շարժիչ"
-#: tools.py:484
+#: tools.py:623
msgid "<ctrl>m"
msgstr "<ctrl>m"
-#: tools.py:507
+#: tools.py:667
msgid "Roll"
msgstr "Գլորել"
-#: tools.py:508
+#: tools.py:668 tools.py:751
msgid "<ctrl>r"
msgstr "<ctrl>r"
-#: tools.py:534
+#: tools.py:694
msgid "Erase"
msgstr "Ջնջել"
-#: tools.py:535
+#: tools.py:695
msgid "<ctrl>e"
msgstr "<ctrl>e"
+
+#: tools.py:750
+msgid "Track Object"
+msgstr "Հետևել օբյեկտին"
+
+#: tools.py:800
+msgid "Chain"
+msgstr "Շողթա"
+
+#, python-format
+#~ msgid "%s Source"
+#~ msgstr "%s Աղբյուրը"