Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/hy.po')
-rw-r--r--po/hy.po22
1 files changed, 15 insertions, 7 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 22e11b2..520358a 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -26,7 +26,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-15 00:33-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-03 00:32-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-23 04:41+0200\n"
"Last-Translator: Jasmine <udea_jasmine@yahoo.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -37,10 +37,18 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
-#: activity/activity.info:2 activity.py:41
+#. TRANS: "name" option from activity.info file
+#: activity.py:41
msgid "Physics"
msgstr "Ֆիզիկա"
+#. TRANS: "summary" option from activity.info file
+#. TRANS: "description" option from activity.info file
+msgid ""
+"Prove Sir Issac Newton right! Create real life simulations using different "
+"shapes and see them come to life with forces!"
+msgstr ""
+
#: activity.py:125
msgid "Create"
msgstr "Ստեղծել"
@@ -57,6 +65,11 @@ msgstr "<ctrl>տարածք"
msgid "Start"
msgstr "Սկսել"
+#: olpcgames/canvas.py:151
+#, python-format
+msgid "%s Source"
+msgstr "%s Աղբյուրը"
+
#: tools.py:92
msgid "Circle"
msgstr "Շրջանագիծ"
@@ -140,8 +153,3 @@ msgstr "Ջնջել"
#: tools.py:535
msgid "<ctrl>e"
msgstr "<ctrl>e"
-
-#: olpcgames/canvas.py:151
-#, python-format
-msgid "%s Source"
-msgstr "%s Աղբյուրը"