Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2011-07-30 01:03:57 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2011-07-30 01:03:57 (GMT)
commit34404fb651eb0b3863b1ff5bd98206247e2fc320 (patch)
tree5205e0be8eb67df39e7ca43036611b1df282c4d9
parentcf7b43735a4ae8f8685cdba108582628e58ee8d3 (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 70 of 70 messages translated (0 fuzzy).
-rw-r--r--po/hy.po18
1 files changed, 10 insertions, 8 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index b89c5ef..6807811 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -27,14 +27,14 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-29 00:31-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-15 13:06+0200\n"
-"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-29 20:08+0200\n"
+"Last-Translator: <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
#: activity/activity.info:2
@@ -63,9 +63,9 @@ msgstr "Երես"
#: activity.py:199
#, python-format
-#, python-format, fuzzy
+#, python-format,
msgid "Hello %s. Please Type something."
-msgstr "Բարեւ %s: Որեւէ բան տպեք:"
+msgstr "Ողջույն %s: Տպագրեք որևէ բան, խնդրում ենք:"
#: activity.py:263
msgid "Pitch:"
@@ -142,19 +142,21 @@ msgstr "Անգլերեն"
#: brain.py:80
msgid "Sorry, I can't understand what you are asking about."
-msgstr ""
+msgstr "Ներողություն, չեմ հասկանում Ձեր հարցի բնույթը:"
#: brain.py:104
msgid ""
"Sorry, there is no free memory to load my brain. Close other activities and "
"try once more."
msgstr ""
+"Ներողություն, չկա ազատ հիշողություն իմ միտքը բեռնելու համար. Փակեք մյուս "
+"գործողությունները և փորձենք մեկ անգամ ևս."
#: brain.py:125
#, python-format
-#, python-format, fuzzy
+#, python-format,
msgid "Hello, I'm a robot \"%s\". Please ask me any question."
-msgstr "Բարեւ, ես ռոբոտ \"%s\"-ն եմ: Տվեք ինձ ցանկացած հարց:"
+msgstr "Բարև, ես ռոբոտ եմ \"%s\": Խնդրում եմ, ինձ տալ ցանկացած հարց:"
#: chatbox.py:248
msgid "URL from Chat"