Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
blob: 3b02e2c7db1b02474c97101b818675ac8142d792 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-07 00:36-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-24 04:51+0200\n"
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#: activity/activity.info:2
msgid "Speak"
msgstr "Խոսել"

#: activity.py:135
msgid "Type something to hear it"
msgstr "Որևէ բան տպել՝ ատասանությունը լսելու նպատակով"

#: activity.py:142
msgid "Ask robot any question"
msgstr "Ռոբոտին հարց տալ"

#: activity.py:150
msgid "Voice chat"
msgstr "Բարձրաձայն զրույց"

#: activity.py:159
msgid "Voice"
msgstr "Ձայն"

#: activity.py:165
msgid "Face"
msgstr "Երես"

#: activity.py:194
#, python-format
#, python-format,
msgid "Hello %s. Please Type something."
msgstr "Ողջույն %s: Տպագրեք որևէ բան, խնդրեմ:"

#: activity.py:260
msgid "Pitch:"
msgstr "Ձայնի տոնը."

#: activity.py:273
msgid "Rate:"
msgstr "Տեմպը."

#: activity.py:281
msgid "pitch adjusted"
msgstr "Տոնայնությունը կարգավորված է."

#: activity.py:285
msgid "rate adjusted"
msgstr "Տեմպը կարգավորված է."

#: activity.py:291
msgid "Simple"
msgstr "Պարզ"

#: activity.py:292
msgid "Waveform"
msgstr "Ազդանշանային ալիքի ձևաչափը"

#: activity.py:293
msgid "Frequency"
msgstr "Հաճախականությունը"

#: activity.py:298
msgid "Mouth:"
msgstr "Բերանը."

#: activity.py:302
msgid "Round"
msgstr "Կլոր"

#: activity.py:303
msgid "Glasses"
msgstr "Ակնոց"

#: activity.py:308
msgid "Eyes:"
msgstr "Աչքեր."

#: activity.py:319
msgid "Eyes number:"
msgstr "Աչքերի թիվը."

#: activity.py:331
msgid "mouth changed"
msgstr "Բերանը փոխվել է"

#: activity.py:343
msgid "eyes changed"
msgstr "Աչքերը փոխվել են"

#: activity.py:442
#, python-format
msgid "Sorry, I can't speak %(old_voice)s, let's talk %(new_voice)s instead."
msgstr ""
"Ցավոք, ես չեմ կարող խոսել %(old_voice)s, եկեք խոսենք %(new_voice)s փոխարենը"

#: activity.py:473
msgid "You are in off-line mode, share and invite someone."
msgstr "Դուք ցանցին միացած չեք, կիսվեք որևէ մեկի հետ և հրավիրեք նրան:"

#: brain.py:33 voice.py:67
msgid "Spanish"
msgstr "Իսպաներեն"

#: brain.py:37 brain.py:52 brain.py:54 brain.py:64 voice.py:58
msgid "English"
msgstr "Անգլերեն"

#: brain.py:80
msgid "Sorry, I can't understand what you are asking about."
msgstr "Ներողություն, չեմ հասկանում Ձեր հարցի բնույթը:"

#: brain.py:104
msgid ""
"Sorry, there is no free memory to load my brain. Close other activities and "
"try once more."
msgstr ""
"Ներողություն, չկա ազատ հիշողություն իմ միտքը բեռնելու համար. Փակեք մյուս "
"գործողությունները և փորձենք մեկ անգամ ևս."

#: brain.py:125
#, python-format
#, python-format,
msgid "Hello, I'm a robot \"%s\". Please ask me any question."
msgstr "Բարև, ես ռոբոտ եմ \"%s\": Խնդրում եմ, ինձ տալ ցանկացած հարց:"

#: chatbox.py:248
msgid "URL from Chat"
msgstr "Զրույցի URL-ը"

#: chatbox.py:299
msgid "Copy to Clipboard"
msgstr "Պատճենեք ցուցատախտակին"

#: toolkit/activity_widgets.py:84
msgid "Stop"
msgstr "Կանգառ"

#: toolkit/activity_widgets.py:96
msgid "Undo"
msgstr "Ետարկել"

#: toolkit/activity_widgets.py:104
msgid "Redo"
msgstr "Վերստին կատարել"

#: toolkit/activity_widgets.py:111
msgid "Copy"
msgstr "Պատճենել"

#: toolkit/activity_widgets.py:118
msgid "Paste"
msgstr "Փակցնել"

#: toolkit/activity_widgets.py:128
msgid "Private"
msgstr "Անձնական"

#: toolkit/activity_widgets.py:135
msgid "My Neighborhood"
msgstr "Իմ հարևանությունը"

#: toolkit/activity_widgets.py:213
msgid "Description"
msgstr ""

#: toolkit/activity_widgets.py:393
msgid "Activity"
msgstr "Գործունեություն"

#: voice.py:37
msgid "Brazil"
msgstr "Բրազիլիա"

#: voice.py:38
msgid "Swedish"
msgstr "Շվեդերեն"

#: voice.py:39
msgid "Icelandic"
msgstr "Իսլանդերեն"

#: voice.py:40
msgid "Romanian"
msgstr "Ռումիներեն"

#: voice.py:41
msgid "Swahili"
msgstr "Սուահիլի"

#: voice.py:42
msgid "Hindi"
msgstr "Հինդի"

#: voice.py:43
msgid "Dutch"
msgstr "Հոլանդերեն"

#: voice.py:44
msgid "Latin"
msgstr "Լատիներեն"

#: voice.py:45
msgid "Hungarian"
msgstr "Հունգարերեն"

#: voice.py:46
msgid "Macedonian"
msgstr "Մակեդոներեն"

#: voice.py:47
msgid "Welsh"
msgstr "Ուելսերեն"

#: voice.py:48
msgid "French"
msgstr "Ֆրանսերեն"

#: voice.py:49
msgid "Norwegian"
msgstr "Նորվեգերեն"

#: voice.py:50
msgid "Russian"
msgstr "Ռուսերեն"

# Հարավաֆրիկյան Հանրապետության պաշտոնական լեզուն
#: voice.py:51
msgid "Afrikaans"
msgstr "Աֆրիկաան"

#: voice.py:52
msgid "Finnish"
msgstr "Ֆիններեն"

#: voice.py:53 voice.py:157
msgid "Default"
msgstr "Նախորոշված"

#: voice.py:54
msgid "Cantonese"
msgstr "Կանտոներեն"

#: voice.py:55
msgid "Scottish"
msgstr "Շոտլանդերեն"

#: voice.py:56
msgid "Greek"
msgstr "Հունարեն"

#: voice.py:57
msgid "Vietnam"
msgstr "Վիետնամերեն"

# Անգլերենի բարբառներից
#: voice.py:59
msgid "Lancashire"
msgstr "Լանկշիրի բարբառ"

#: voice.py:60
msgid "Italian"
msgstr "Իտալերեն"

#: voice.py:61
msgid "Portugal"
msgstr "Պորտուգալերեն"

#: voice.py:62
msgid "German"
msgstr "Գերմաներեն"

#: voice.py:63
msgid "Whisper"
msgstr "Շշուկով"

#: voice.py:64
msgid "Croatian"
msgstr "Խորվաթերեն"

#: voice.py:65
msgid "Czech"
msgstr "Չեխերեն"

#: voice.py:66
msgid "Slovak"
msgstr "Սլովակերեն"

#: voice.py:68
msgid "Polish"
msgstr "Լեհերեն"

#: voice.py:69
msgid "Esperanto"
msgstr "Էսպերանտո"

#, python-format
#, python-format, fuzzy
#~ msgid "Sorry, I can't speak %s, let's talk %s instead."
#~ msgstr "Ներողություն, ես %s չեմ կարող խոսել, փոխարենը եկեք խոսենք %s:"

#~ msgid "Keep"
#~ msgstr "Պահել"