Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-05-03 01:00:51 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-05-03 01:00:51 (GMT)
commit6fc92f45c5ab260e514541f782ce01a78171e67a (patch)
tree18a4913f01a4252537c94fb81ea68496fe62a0c8
parentd2843e9b9a9283afaafb9dc2820e85b3db9fb6ab (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 33 of 33 messages translated (0 fuzzy).
-rw-r--r--po/hy.po7
1 files changed, 5 insertions, 2 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 5e12adc..e86fa34 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -27,8 +27,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-10-03 00:33-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-23 04:24+0200\n"
-"Last-Translator: Jasmine <udea_jasmine@yahoo.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-04-19 21:20+0200\n"
+"Last-Translator: anushnur <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -49,6 +49,9 @@ msgid ""
"latitudes and longtiutdes and impress all by \"predicting\" the next full "
"moon!"
msgstr ""
+"Բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են լուսնով. Տես լուսնի տարբեր փուլերը, "
+"լայնությունը և երկարությունը և զարմացրու բոլորին \"գուշակելով\" հաջորդ "
+"լիալուսինը:"
#. TRANS: Date format for next full/new moon and next solar/lunar eclipse
#: moon.py:60