Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-05-03 00:58:26 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-05-03 00:58:26 (GMT)
commitd7f74a5b8329b45fa60786e51c375559990de8f5 (patch)
tree71956d97f1fb4abbec16e0e446221b30c3b61580
parent5039c158e83ecf4ee3bfc528d376448cd6f9e999 (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 54 of 54 messages translated (0 fuzzy).
-rw-r--r--po/hy.po12
1 files changed, 7 insertions, 5 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 55bec8b..43776c9 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-11-15 00:33-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-02 07:06+0200\n"
-"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-04-19 21:34+0200\n"
+"Last-Translator: anushnur <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -27,6 +27,8 @@ msgid ""
"Create your charts and organize your information! Try the best chart for "
"your case."
msgstr ""
+"Ստեղծիր քո աղյուսակները և դասավորիր քո տեղեկատվությունը. Փորձիր լավագույն "
+"աղյուսակը քո դեպքի համար:"
#: activity.py:148
msgid "Save as image"
@@ -86,15 +88,15 @@ msgstr "Էկրանի չափով"
#: activity.py:335
msgid "Move up"
-msgstr ""
+msgstr "Շարժիր դեպի վեր"
#: activity.py:339
msgid "Move down"
-msgstr ""
+msgstr "Շարժիր դեպի ներքև"
#: activity.py:377
msgid "No data"
-msgstr ""
+msgstr "Տվյալներ չկան"
#: activity.py:613
msgid "Invalid object"