Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po80
1 files changed, 44 insertions, 36 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index ada7d74..589d605 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -14,7 +14,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-04 00:33-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-05 00:32-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-02 05:26+0200\n"
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -29,24 +29,14 @@ msgstr ""
msgid "Browse"
msgstr "Duyệt"
-#: browser.py:138
-#, python-format
-msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
-msgstr ""
+#: browser.py:364 browser.py:408 webactivity.py:397 webtoolbar.py:335
+msgid "Untitled"
+msgstr "Chưa tên"
-#: browser.py:337
+#: browser.py:405 webtoolbar.py:358 webtoolbar.py:361
msgid "Loading..."
msgstr ""
-#: browser.py:339
-#, python-format
-msgid "Loading %s..."
-msgstr ""
-
-#: browser.py:367 webactivity.py:415 webtoolbar.py:317
-msgid "Untitled"
-msgstr "Chưa tên"
-
#: downloadmanager.py:102
msgid "Download started"
msgstr "Đã bắt đầu tải về"
@@ -68,20 +58,17 @@ msgstr "Hiện trong Nhật ký"
msgid "Ok"
msgstr "OK"
-#: downloadmanager.py:128
+#: downloadmanager.py:128 pdfviewer.py:408
#, python-format
msgid "From: %s"
msgstr "Từ : %s"
-#: downloadmanager.py:202
+#: downloadmanager.py:203
#, python-format
-#, fuzzy
msgid ""
-"Downloading %s from \n"
-"%s."
+"Downloading %(filename)s from \n"
+"%(source)s."
msgstr ""
-"Đang tải %s xuống \n"
-"%s."
#: edittoolbar.py:65
msgid "Previous"
@@ -91,7 +78,7 @@ msgstr "Lùi"
msgid "Next"
msgstr "Tiếp"
-#: linkbutton.py:103
+#: linkbutton.py:108
msgid "Remove"
msgstr "Bỏ"
@@ -119,63 +106,84 @@ msgstr "Giữ ảnh"
msgid "Copy image"
msgstr "Chép ảnh"
-#: viewtoolbar.py:35
+#: pdfviewer.py:87 viewtoolbar.py:39
msgid "Zoom out"
msgstr "Thu nhỏ"
-#: viewtoolbar.py:41
+#: pdfviewer.py:93 viewtoolbar.py:45
msgid "Zoom in"
msgstr "Phóng to"
-#: viewtoolbar.py:52
+#: pdfviewer.py:104
+msgid "Previous page"
+msgstr ""
+
+#: pdfviewer.py:111
+msgid "Next page"
+msgstr ""
+
+#: pdfviewer.py:123
+msgid "Save PDF to Journal"
+msgstr ""
+
+#: viewtoolbar.py:56
msgid "Fullscreen"
msgstr "Toàn màn hình"
-#: viewtoolbar.py:90
+#: viewtoolbar.py:113
msgid "Show Tray"
msgstr "Hiện khay"
-#: viewtoolbar.py:94
+#: viewtoolbar.py:117
msgid "Hide Tray"
msgstr "Ẩn khay"
-#: webactivity.py:569
+#: webactivity.py:567
#, fuzzy
msgid "Download in progress"
msgid_plural "Downloads in progress"
msgstr[0] "Đang tải về"
-#: webactivity.py:572
+#: webactivity.py:570
#, fuzzy
msgid "Stopping now will erase your download"
msgid_plural "Stopping now will erase your downloads"
msgstr[0] "Dừng ngay bây giờ thì cũng thôi tải về"
-#: webactivity.py:577
+#: webactivity.py:575
msgid "Continue download"
msgid_plural "Continue downloads"
msgstr[0] ""
-#: webactivity.py:582
+#: webactivity.py:580
msgid "Stop"
msgstr "Dừng"
-#: webtoolbar.py:247
+#: webtoolbar.py:250
msgid "Home page"
msgstr "Trang chủ"
-#: webtoolbar.py:267
+#: webtoolbar.py:270
msgid "Back"
msgstr "Lùi"
-#: webtoolbar.py:274
+#: webtoolbar.py:284
msgid "Forward"
msgstr "Tiếp"
-#: webtoolbar.py:281
+#: webtoolbar.py:298
msgid "Bookmark"
msgstr "Liên kết lưu"
+#, python-format
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Downloading %s from \n"
+#~ "%s."
+#~ msgstr ""
+#~ "Đang tải %s xuống \n"
+#~ "%s."
+
#~ msgid "Edit"
#~ msgstr "Sửa"