Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/hy.po')
-rw-r--r--po/hy.po32
1 files changed, 17 insertions, 15 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 9a47796..34f9cd7 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -15,19 +15,19 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-04 13:28+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-19 21:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-19 05:10+0200\n"
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"Language: \n"
+"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
-"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
#: activity.py:78
msgid "Insert smiley"
-msgstr "Ներդնել սմայլ"
+msgstr "Ներդնել ժպտերեսիկ"
#: activity.py:115 activity.py:182
msgid "Off-line"
@@ -55,29 +55,30 @@ msgstr "Միացած"
#: activity.py:234
msgid "joined the chat"
-msgstr "միացավ զրույցին"
+msgstr "Միացավ զրույցին"
#: activity.py:249
msgid "is here"
-msgstr "այստեղ է"
+msgstr "Այստեղ է"
#: activity/activity.info:2
msgid "Chat"
-msgstr "Զրուցարան"
+msgstr "Զրուցասրահ"
#: chat/box.py:318
msgid "URL from Chat"
-msgstr "Հղում զրուցարանից"
+msgstr "Հղում զրուցասրահից"
+# փոխանակման բուֆերին
#: chat/box.py:352
msgid "Copy to Clipboard"
-msgstr "Պատճենել փոխանակման բուֆերին"
+msgstr "Պատճենել ցուցատախտակին"
#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-) and :)
#: chat/smilies.py:32
msgid "Smile"
-msgstr "Սմայլ"
+msgstr "Ժպիտ"
#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are ;-) and ;)
@@ -131,13 +132,13 @@ msgstr "Լեզու"
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :">
#: chat/smilies.py:59
msgid "Blushing"
-msgstr "Կարմրած"
+msgstr "Շիկնած"
#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :'-( and :'(
#: chat/smilies.py:62
msgid "Weeping"
-msgstr "Լացող"
+msgstr "Լաց"
#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are O-), O), O:-) and O:)
@@ -161,13 +162,14 @@ msgstr "Բարկացած"
#. TRANS: ASCII-art equivalents are >:> and >:)
#: chat/smilies.py:74
msgid "Devil"
-msgstr "Դեվ"
+msgstr "Դև"
+# Ցնդած գիտնական
#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-B, :B
#: chat/smilies.py:77
msgid "Nerd"
-msgstr "Հաստագլուխ"
+msgstr "Ներդ"
#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-*, :*
@@ -185,7 +187,7 @@ msgstr "Ծիծաղ"
#. TRANS: ASCII-art equivalents are I-)
#: chat/smilies.py:86
msgid "Sleepy"
-msgstr "Քնքոտ"
+msgstr "Քնատ"
#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-&